‘Pyramid Yoga Fest’ u parku ‘Ravne 2’ – august 2019.

U Visokom je 23. novembra 2018. potpisan Memorandum o saradnji u organizaciji svjetskog festivala ‘Pyramid Yoga Fest’ koji bi trebao biti održan od 5. – 8. augusta 2019. u parku ‘Ravne 2’.

Organizator Festivala je novinska agencija i Centar za toleranciju ‘Sarajevska tribina’ koju zastupa Sabiha Hadžimuratović. U organizaciju se uključuju Fondacija ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’, Općina Visoko te AidNet Fondacija iz Sarajeva koju zastupa Slobodan Šoja, bivši bh. ambasador u Egiptu i Parizu.

Planirano je da Festival uključuje muziku, yogu, organski i duhovni život, kulturu i umjetnost. Festival bi se održavao jednom godišnje, u mjesecu augustu, u trajanju od četiri dana u Visokom i jedan dan u Sarajevu.

Fondacija se složila da stavi sve svoje kapacitete u službu organizacije Festivala: sadržaje parka ‘Ravne 2’, Aero banju i budući Wellnes Centar, arheološke lokacije piramida i tunela, vodičku i turističku službu, rukovodstvo volonterske akcije, parking mjesta i druge infrastrukturne kapacitete. U toku je proces dopunjavanja i renoviranja postojećih kapaciteta u parku ‘Ravne 2’ kao što su meditacijska platforma, koncertna bina, završavanje multimedijalne dvorane, te prostori za predavanja, muzičke koncerte, šatore sa hranom, likovne i kiparske radionice itd.

Organizator je predvidio da kapacitet prvog Festivala bude 5.000 (pet hiljada) učesnika, praktikanata yoge, duhovne muzike i zdrave, organske ishrane iz čitavog svijeta.