PVJ “Visoko”: Pokazna vježba

U sklopu svojih redovnih aktivnosti Profesionalna vatrogasna jedinica „Visoko“ (PVJ) je nastavila sa obilaskom privrednih subjekata na području općine Visoko i edukacijom njihovih uposlenika o načinu spašavanja ljudi i imovine od požara.

Danas je u saradnji sa Civilnom zaštitom (CZ) Općine Visoko, zajedno sa uposlenicima firme „Secom“, realizirala pokaznu vježbu, čija je svrha bila educiranje i preventiva o požarima.

Društvo ograničene odgovornosti „Secom“ je drvoprerađivačka industrija i spada u industrijsku granu sa povečanom mogućnošću od izbijanja i širenja požara i kao takva je izvršila svoju obavezu obućavanja radnika iz oblasti zaštite od požara, ali je zajednički interes svih da se određeni broj zaposlenika „Secoma“ dodatno educira, tako da je odabrano nekoliko radnika koji su preciznije upoznati sa postupkom gašenja požara i na koji način se odvija intervencija vatrogasaca kada rade na spašavanju ljudi i imovine od požara.

Slika 1

Pokazna vježba je održana u prostorijama firme „Secom“ (kod „Kovine“) , a Emina Brkić – inžinjer mašinstva u ovoj firmi je naglasila kako je cilj ove vježbe, prije svega, da sprijeći eventualne nezgode u poslovnom okruženju koje obiluje zapaljivim materijama:

„Cilj je spriječiti nezgode tako što treba uticati na uzrok njihovog nastanka. Obuka naših radnika je veoma važna, kako bi pravovremeno mogli spriječiti nastanak nesreća i u svakom trenutku pravilno reagovati ukoliko dođe do takvih situacija.

Firma „Secom“ posjeduje opremu za gašenje požara, kao i opremu za spriječavanje nezgoda radnika na radu, ova obuka je veoma važna, kako za našu firmu, tako i za svakog radnika kao pojedinca, kako bi se spriječili negativni efekti i za radnike i za samo preduzeće“.

Slika 2

Fahrudin Bukić – starješina PVJ „Visoko“ je istakao da je najvažnije dodatno educirati radnike koji obavljaju svakodnevne aktivnosti na najspecifičnijim radnim mjestima:

„Tu prije svega mislimo na radna mjesta, kao što su: elektronsko i mašinsko održavanje, kotlovničari, radnici na obezbjeđenju, tehnolozi, poslovođe itd…

Želimo da akcenat stavimo na najspecifičnija radna mjesta na kojima može izbiti požar i šta treba poduzeti kako bismo zajedničkim snagama spriječili nastanak požara.

Želimo radnike da upoznamo koji su to najlakši i najoptimalniji načini gašenja požara, imamo namjeru upotrijebiti sve vatrogasne aparate koji su na raspolaganju, ponajprije vatrogasne hidrante, da vidimo njihovu funkcionalnost, u kakvom su stanju i koliko na njih možemo računati.

Želja nam je i da radnike upoznamo na koji način, ukoliko izbije požar, mogu doći do kritičnih mjesta, kako se obilaze požarni putevi, na kojim mjestima isključiti el. energiju, plin i da napravimo zajedničku koordinaciju s radnicima kako bismo poduzeli sve aktivnosti za spriječavanje požara“, pojasnio je Bukić i dodao da će PVJ „Visoko“ sa sličnim aktivnostima nastaviti i u narednom periodu.

Slika 3

Press Općine Visoko