Putem Facebook i web stranice Općine Visoko prijavite probleme pasa lutalica i kvarova na javnoj rasvjeti

S ciljem ostvarivanja bolje komunikacije i saradnje sa građanima, boljeg uvida u stanje na terenu, brzog i efikasnog djelovanja nadležnih službi, Općina Visoko uvodi mogućnost prijave za udomljavanje nekog od napuštenih pasa, eventualne napade i probleme, kao i prijave kvarova na javnoj rasvjeti putem Facebook i Web stranice Općine Visoko, kao i putem novih telefonskih linija.

Prijave za zbrinjavanje pasa lutalica i ostale probleme građani mogu prijaviti na:

Telefon: 061/ 608 533

Udruženje građana „Sretna šapa“ Visoko

Predsjednica Udruženja Hana Hadžić, kao i na

Web stranicu Općine Visoko

Facebook stranicu Općine Visoko 

Prijave kvarova na javnoj rasvjeti mogu se prijaviti na:

Telefon: 061-361-809 (Faruk Mušinbegović), 032 732 592

Email: ler@visoko.gov.ba

Facebook stranica Općine Visoko

Kod svake prijave potrebno je navesti:

Ime i prezime prijavitelja

Kontakt telefon prijavitelja

Lokaciju kvara (najbližu adresu)

Press Općine Visoko