PTSP ima svaki deseti stanovnik BIH

1217

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, posttraumatski stresni poremećaj /PTSP/ u BiH ima oko 400.000 ljudi, ili više od 10 odsto stanovništva. Zagrebački “Večernji list”, izdanje za BiH, piše da je u BiH zabilježen izuzetno nizak nivo registrovanih oboljenja od PTSP-a u odnosu na procjene o stvarno oboljelim.

Prema naučnim procjenama, poslijeratno oštećenje mentalnog zdravlja u BiH ima 1.750.000 lica koja imaju sa stresom povezan psihički poremećaj. Najugroženija kategorija su demobilisani borci, a posebno ratni invalidi. Procjene su da oko trećina ili 170.000 demobilisanih boraca u BiH boluje od nekog simptoma PTSP-a.

Komentari

komentara