Pružanje usluga revizije projekata za 2017.god. po lotovima

Općina Visoko  je pokrenula postupak  javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za pružanje usluga revizije projekata za 2017. god. po lotovima kako slijedi:

LOT 1 – Pružanje usluga revizije projektne dokumentacije iz oblasti niskogradnje (cestovne infrastrukture, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, javne rasvjete, mostovskih konstrukcija i  potpornih zidova);

LOT 2 – Pružanje usluga revizije projektne dokumentacije hidrogeoloških istraživanja.

Pozivamo sve zainteresovane ponuđače da tendersku dokumentaciju preuzmu na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba putem Obavještenja o nabavci koje se nalazi u prilogu.

Link: Pružanje usluga revizije projekata za 2017.god. po lotovima

visoko.gov.ba