Proučena dova kod turbeta Arapovac u Podvincima

Tradicionalna dova kod turbeta Arapovac koja se održava drugog utorka nakon dove na Karićima proučena je danas u Podvincima.

Ovogodišnja dova upriličena je danas poslije podne namaza. Podne namaz se klanjao u džematu, nakon čega je uslijedilo učenje zikra i dove, a prisutnima se obratio i glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Gračanica.

Ovoj dovi prisustvuju samo muškarci, kao i na Karićima.

FOTO: Zikr i dova Arapovac

TURBETA U PODVINCIMA (VISOKO)
(Po kazivanju Sulejman ef. Fišeka)

U tradiciji muslimana Bošnjaka, a pod uticajem osmanske kulture, turbe kao vid poštovanja prema zaslužnim ljudima zauzimaju vidno mjesto. Podizana su isključivo šehidima, gazijama, alimima i šejhovima kao trajna uspomena na njih i njihova djela.

U selu PODVINCI, petnaestak km, od Visokog putem preko Gračanice ka Brezi nalaze se dva turbeta. Po legendi u njima su pokopani šehidi koji su bili izvidnica turske vojske. Motrili su na put iz Šejhove pečine (Radonjići) i tu su ih otkrili i napali kauri. U žestokom megdanu zauztavili su kaure ali su obojica poginuli. Na mjestu njigove pogibije izgrađena su turbeta. Kod Šejhove pećine kao spomen na tu borbu održava se tradicionalno godišnje dovište.

U turbetu Podvinci pokopan je gazi Malkoč-beg FERUH, po predaji Perzijanac što ukazuje i perzijska riječ u njegovom imenu FERUH, što u prevodu znači Veseli. Nije poznata godina izgradnje, ali je u toku svog postojanja nekoliko puta generalno adaptirano. Nizvodno niz riječicu Gorušu livade nose naziv Malkoč, što asocira na Malkoč Feruha.

 

Uzvodno od turbeta Malkoč-bega, u podnožju brda Hum udaljeno 1.5 km locirano je turbe ARAPOVAC. Po predaji u njemu je pokopan, koji je kao pripadnik sultanove vojske poginuo kako je prethodno navedeno. Turbe je izgrađeno 1932.g. na inicijativu hafiz-đejh Arifa Lemeša iz Uvorića i Avde Fišeka iz Podvinaca. Prvobitno turbe bilo je drvene konstrukcije i zubom vremena bilo je skorom uništeno. Postojeće je izgrađeno 1987.g. angažovanjem Mehmeda (Ibre) Kaljuna iz zaseoka KALJUNI. Glavni dobrotvori izgradnje bili su prevoznici iz Fojnice i Kiseljaka, koji su u to vrijeme radili na izgradnji puta Visoko-Goruša, i mještani zaseoka Kaljuni. Turbedar je 70.godišni Mehmed Kaljun. Kod ovog turbeta je i godišnje dovište, na kom se okupi mnogo džematlija iz okolnih džem'ata.

Ova turbeta su veličine 3,5×3,5 m, četverovodnog krova. U unutrašnjosti dominiraju kubure prekrivene zelenom čohom i standardni enterijer: bardaci, ibrici, peškiri, banjci i čiraci. Turbeta su veoma posjećena od musafira, koji tu prilažu sadaku kao vid činjenja dobrih djela.

 

MUHAREM ef. LEMEŠ zvani šejhhafiz
(1881 – 1956)

Ima ljudi koji svojom skromnošću, jednostavnošću, lijepim adabima i ahlakom prožetim islamskim propisima ostave trajne tragove u širokim narodnim masama koje se prenose sa koljena na koljeno. Jedan od takvih je i šejhhafiz Muharem ef. Lemeš iz Gračanice kod Visokog. Rođen je u Gračanici 1881. godine, a hafizul Kur'ana postao je u svojoj 30. toj godini živora (1911).,  pred uvaženim šejhom Husnijom Numanagićem. Imamsko-muallimsku dužnost obavljao je u gračaničkoj džamiji od 1918 do 1929. Imao je veoma melodičan glas, mekam i sa velikim uživanjem je učio Kur'an. OD 1931. godine vrši dužnost šejha nakšibendijske tekije u Visokom, kada se povlači u rodno selo Uviriće (zaselak Gračanice), i u mesdžidu Uvorići vrši odrede zikra sa svojim muridima, medžu kojima su najistaknutiji čejh-hafiz Mustafa Mujić iz Paleža i derviš Salih Uzunalić iz Loznika.

Nakon napuštanja položaja šejha u Visokom, ponovo preuzima  brigu o imamsko muallimskim poslovima, poučava djecu, omladinu i odrasle svetim uputama vjere Islama. Njegovom inicijativom izgrađeno je i turbe Arapovac u Podvincima 1932. godine. U obavljanju časno preuzetog emaneta imao je osječaj za mjeru. Nikad ni sa čim nije duljio. Dobro je poznavao šeriat i tesavuf.

Visoko.ba/Turbeta, alimi i gazije Visokog