“Prostorije su renovirane i nema mjesta za pritužbe”

364

Nakon nekoliko pritužbi koje smo u posljednje vrijeme primili od strane nezadovoljnih roditelja, čija djeca pohađaju obavezno predškosko obrazovanje u JU za predškolski odgoj i obrazovanje, a prema čijim riječima djeca borave u prostoriji koja je puna vlage, te iz tog razloga se dešavaju i zdravstveni problemi, tačnost tvrdnji smo danas provjerili i u samoj ustanovi, u razgovoru sa direktoricom Suadom Mlačo.

– Prostor u kojem se obavlja obavezni predškolski odgoj djece koja će naredne godine krenuti u školu, renoviran je 2011.godine. Tokom prošlogodišnjih obilnih padavina došlo je do prokišnjavanja krova, zbog kojeg je došlo i do prodiranja vode u ovaj prostor na samom ulazu, ali smo taj problem riješili popravkom krova, a prije same realizacije predškolskog obrazovanja uredili smo i kompletan prostor, kao i učionicu u kojoj borave djeca, tako da smatram da nema mjesta za pritužbe da djeca borave u neuslovnim prostorijama. – kazala nam je direktorica Mlačo.

Inače, nakon što je predškolsko obrazovanje postalo obavezno, JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, kao jedina registrirana ustanova za ovu namjenu u Visokom, preuzela je organizaciju, tako da ovu nastavu trenutno pohađa ukupno 120 djece podijeljenih u grupe. Predškolsko obrazovanje će biti realizirano u tri ciklusa od po 10 sedmica i 150 sati. JU za predškolski odgoj i obrazovanje je jedina ustanova na području kantona koja ima i listu čekanja za djecu, jer je kapacitet ustanove 130 djece, a trenutno u visočko obdanište ide 180 djece, dok se na listi čekanja nalazi još dvadesetero.

Komentari

komentara