Promocija romana Kadife Tahirović – Murajčić: “PROLJEĆE NJIHOVE JESENI”

 Promociji romana bosanskohercegovačke spisateljice Kadife Tahirović – Murajčić: “PROLJEĆE NJIHOVE JESENI” danas, četvrtak, 14.10.2021. godine sa početkom u 18:30 sati u Kulturnom centru Altindag-Visoko,a u organizaciji JU „Centar za kulturu, sport i informisanje“ Visoko.

Promotorice će biti: novinarka Alma Hadžić, moderator i mr. Tahani Komarica, promotor.

Odlomke će čitati i promociju na gitari pratiti: Emina Hajdarević, Mustafa Šehić i Hamza Bajrić, studenti.