Promocija publikacije Poljičke isprave I – iz zbirke Aleksandra Poljanića i …

Promocija publikacije Poljičke isprave I – iz zbirke Aleksandra Poljanića i radionica „Očuvanje, zaštita, prezentacija arhivskih dokumenata“ u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine

Poljičke isprave iz zbirke Aleksandra Poljanića jeste zbirka hrvatskih ćirilićnih isprava koja se čuva u NUBBiH – Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Zbirku čini ukupno 293 dokumenta, koji se datiraju u period od 16. do 18. stoljeća. Najstariji dokument datiran je na datum 22. februara 1507. godine, kojim se dokumentira da Mandalina, supruga Tadije Gargatovića, prodaje Jurju Bešlijinu i njegovim sinovima komad zemlje pod Galešinom stazom. (Mehmed Kardaš i Muamera Smajić, 2021: 9–17)

Svečana promocija knjige Poljičke isprave I – iz zbirke Aleksandra Poljanića u izdanju Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, koju je priredio, transkribirao i transliterirao doc. dr. Mehmed Kardaš, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu (UNSA) održana je u petak, 22. 10. 2021. godine, u prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH.

Promotori ove vrlo značajne publikacije bili su dr. Ismet Ovčina, direktor NUBBiH, prof. dr. Ivan Botica, viši znanstveni suradnik, sa Staroslavenskog instituta u Zagrebu, prof. dr. Emir Filipović sa Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i priređivač doc. dr. Mehmed Kardaš, sa Odsjeka za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Nakon održane promocije, relizirana je radionica „Očuvanje, zaštita, prezentacija arhivskih dokumenata“ s akcentom na digitalizaciju, konzervaciju i restauraciju u službi zaštite pisane kulturno-historijske baštine, koju su vodili regionalni stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. Svečanoj promociji knjige i radionici su prisustvovali i predstavnici „Zavičajnog muzeja“ Visoko.

Više vidjeti:
https://www.nub.ba/…/645-promocija-publikacije-poljicke…

https://www.nub.ba/…/644-program-promocija-publikacije…

Zavičajni muzej Visoko