Projekti za romsku populaciju

Općinska načelnica mr. sci. Amra Babić danas je održala sastanak kojem su, između ostalih, prisustvovali gđa. Maja Grujić – predstavnica Vijeća Evrope za ROMACTED program koji se uspješno implementira na području općine Visoko, zatim gosp. Mujo Fafulić – partnerska organizacija Vijeća Evrope Romalen iz Kaknja koja uspješno sarađuje sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH i gđa. Melina Pirija – predsjednica UG ORI „Budi mi prijatelj“ iz Visokog i članica Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH.

Najviše se razgovaralo o ROMED programu, koji je u protekle 3 godine uspješno implementiran na području 9 bosanskohercegovačkih općina, uključujuci i općinu Visoko.

Program je bio iznimno uspješan, tako da će Vijeće Evrope nastaviti sa njegovom implementacijom u BiH pod imenom ROMACTED, koji će na neki način biti nastavak dosadašnjeg programa, ali sa promjenama koje bi za rezultat trebale imati konkretne akcije.

Slika 1

Gđa. Grujić je istakla zadovoljstvo na ukazanoj prilici da se upozna sa načelnicom Babić, a tokom razgovora naglašena je odlična saradnja sa Općinom Visoko, koja će i u narednom periodu podržati sve značajne projekte koji imaju za cilj da unaprijede živote mještana.

Sagovornici su se složili da je angažman pripadnika romske populacije, kao i svih građana, prilkom realizacije ovakvih ili sličnih projekata presudan i da mora biti dinamičniji i sadržajniji, kako bi se ojačala inkluzija roma u svim društveno-socijalnim procesima, što je i jedan od najbitnijih izazova u kontekstu približavanja BiH Evropskoj uniji.

Slika 2

Nadležnost Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH je da, između ostalog, raspravlja o svim značajnim strategijama, prati provođenje istih te predlaže aktivnosti u svrhu efikasnije realizacije inkluzije Roma.

Trajanje projekta planirano je do kraja aprila 2020 godine.

Slika 3

Na sastanku je zaključeno da se očekuje još bolja saradnja na projektima vezanim za osnaživanje Roma, što uključuje obrazovanje romske djece, osnaživanje žena, djece i omladine iz romske zajednice, njihovo opismenjavanje, buđenje svijesti o važnosti školovanja djece i značaju njihove uloge u porodici i društvu, ekonomsko jačanje žena i zajednice, te razne zdravstveno-preventivne programe.

Slika 4

Slika 5

Press Općine Visoko