Projekat ASA-e, Preventa i Volkswagen Sarajevo

918

Prva predavanja za trideset i jednog polaznika „School of automotive“ (bos. škola automotiva) održana su danas u Upravnoj zgradi ASA grupacije. Organizatori škole su ASA, Prevent i Volkswagen Sarajevo, vodeće kompanije iz automobilske industrije u Bosni i Hercegovini.

„Ovu školu smo pokrenuli iz vlastite potrebe jer obrazovni sistem ne nudi kadrove koji mogu odmah da se uklope u automobilsku industriju“, kaže Almir Jazvin, predsjednik Uprave Prevent BH. Danas je Prevent grupacija vodeći proizvođač automobilskih komponenti za evropsko tržište. Oko 60% automobila proizvedenih u Evropi je opremljeno sjedištima iz Preventa. U BiH zapošljava preko 5.000 ljudi, a u cijelom svijetu ima 12.000 zaposlenika.

Automobilska industrija ima ogromne potencijale i u našem regionu može stvoriti klastere. Blizina proizvođačima, dostupnost resursa i kvalitetna radna snaga čini ovaj region privlačnim automobilskoj industriji.

„Ova industrija je specifična, dinamična i zahtjevna“, ističe Damir Ferović, direktor za finansije i član Uprave ASA grupacije, koja ovih dana obilježava 17 godina od kada je startala sa poslovanjem baziranim na uvozu i prodaji novih automobila. Grupacija je posljednjih godina proširila svoje poslovanje i na finansijske usluge, što je rezultiralo ambicioznim ulaskom u bankarski sektor i početak rada MOJE BANKE.

„School of automotive“ je besplatan program kreiran sa ciljem da okupi ambiciozne studente, apsolvente koji su spremni prihvatiti nove izazove i koji su željni novih znanja i daljeg usavršavanja, te iste obuči sa setom određenih znanja i vještina i uvrsti ih u bazu potencijalnih zaposlenika pomenutih kompanija. Polaznici su diplomirani inžinjeri mašinstva, hemije, elektrotehnike, saobraćaja, kao i diplomirani psiholozi i ekonomisti.

Preko 200 kandidata prijavilo se za  ovu školu. Najboljih 31 će slušati predavanja svakog radnog dana u prostorijama ASA grupacije u naredne četiri sedmice. Predavači su menadžeri iz ASA grupacije, Preventa i Volkswagen Sarajevo koji će podijeliti svoja iskustva sa mladima kroz 38 modula, ali i tokom posjeta proizvodnim pogonima.  Zaposlenje u Prevent grupaciji dobio je značajan broj polaznika prošlogodišnje „School of Automotive“.

„Želimo učiniti nešto za vas mlade, kako biste postali konkurentniji na tržištu rada“, rekao je na kraju prvog predavanja g. Ferović obračajući se polaznicima.

Komentari

komentara