„Proizvodnja u plastenicima sa posebnim osvrtom na štetnike u plastenicima“

ODRŽANO PREDAVANJE O PLASTENIČKOJ PROIZVODNJI

U vrijeme održavanja poljoprivredno-prehrambenog sajma „Jesen u Visokom“, svake godine se upriliči edukacija za poljoprivredne proizvođače. Ove godine predavanje je održao profesor dr. Omer Kurtović na temu „Proizvodnja u plastenicima sa posebnim osvrtom na štetnike u plastenicima“. S obzirom da plastenička proizvodnja ima tendenciju rasta na području općine Visoko, ali i na prostoru drugih općina BiH, ovo predavanje je dalo korisne i jasne smjernice poljoprivrednim uzgajivačima, ali i onima koji su na tom putu.
Pored stručnih lica iz oblasti poljoprivrede i građana, predavanju su prisustvovali i učenici Poljoprivredne tehničke škole MSŠ „Hazim Šabanović“, koji ove godine aktivno učestvuju u programu sajma „Jesen u Visokom“.

 

Press Općine Visoko

visoko.gov.ba