Proizvođači policijske i vojne opreme: Ukloniti diskriminaciju domaćih proizvođača

BH Konzorcij proizvođača policijske i vojne opreme, kojeg sačinjavaju kompanije Koteks d.o.o. Tešanj, Sparta d.o.o Banja Luka, MEN d.o.o. Travnik, ZENKO d.o.o Zenica, Uslužnost d.o.o. Sarajevo, Tekstilna industrija d.o.o. Mostar, pozvao je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da na sutrašnjoj sjednici konačno otkloni diskriminaciju domaćih privrednika, koju je proizveo Pravilnik o policijskoj uniformi.

Ovim podzakonskim aktom, usvojenim u decembru prošle godine, u potpunosti je onemogućeno domaćim proizvođačima policijske i vojne opreme učešće u postupcima javnih nabavki, navodi se u saopćenju konzorcija. Policijske uniforme proizvedene u Bosni i Hercegovini koriste policije brojnih evropskih država i ti proizvodi ispunjavaju NATO standarde, stoga je potpuno neprihvatljivo da u vlastitoj državi proizvođači gube mogućnost da uopšte učestvuju u postupcima nabavke.

Zbog ogromnog broja spornih odredbi u Pravilniku, više je nego izvjesno da se domaće kompanije suočavaju sa vjerovatnim zatvaranjem pogona i gašenjem velikog broja radnih mjesta. Spornim Pravilnikom propisana su tehnička rješenja koja pogoduju isključivo jednoj uvoznoj-trgovačkoj kompaniji, čije uniforme se neskriveno favoriziraju Pravilnikom.

Na taj način domaći su proizvođači stavljeni pred svršen čin.

“Uvjereni smo da su takva rješenja protivna, ne samo Ustavu i zakonima Bosne i Hercegovine, nego i javnim opredjeljenjem vlasti za većim zapošljavanjem naših građana i jačanjem domaće industrije”, navode iz konzorcija.

“Pozdravljamo za sutra najavljenu raspravu o izmjeni Pravilnika, koja je planirana na sjednici Vijeća ministara BiH. Napominjemo ipak da BH Konzorcij, kao ni privredne komore i strukovna udruženja u BiH, nisu bila uključena u pripremu njegovih izmjena. Unatoč tome, očekujemo da će Vijeće ministara BiH ispraviti nepravdu koja nam je nanesena, jer bi sve drugo vodilo ka tome da se domaćoj proizvodnji nanese dodatna šteta. Očekujemo od Vijeća ministara da sporni Pravilnik stavi van snage i da se konačno u saradnji sa stručnjacima iz ove oblasti usaglasi tekst koji će zadovoljiti interese svih.

Posebno želimo skrenuti pažnju ministrima da uzmu u obzir rješenja iz evropskih zemalja koja jasno favoriziraju proizvodnju, a ne uvoz. Tako se primjerice u susjednoj Hrvatskoj, koja je članica EU, prilikom sličnih nabavki navodi obaveza ponuđača da, pored ostalog, “dostavi podatke o zaposlenim stručnim kadrovima, potvrdu o potrebnim alatima, postrojenjima i tehničkoj opremi potrebnoj za izradu predmeta nabavke, te dokaze o prosječnom broju radnika i rukovodećeg osoblja iz kojeg se vidi da ponuđač može proizvesti robu u zadanim rokovima”.

Napominjemo da BH Konzorcij ne traži bilo kakvo snižavanje kriterija kvaliteta koji se propisuju ili žele propisati u vezi sa policijskim uniformama. Mi samo želimo imati pravo da učestvujemo u procesu javnih nabavki ovakvih proizvoda u vlastitoj državi, jer bi sve drugo bilo nezakonito i neprihvatljivo”, navodi se u saopćenju.