Programa posebnog nadzora karantinskih štetnih organizama na krompiru u BiH za 2019. godinu.

Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo, u saradnji sa nadležnom Službom Grada Visoko počeo je realizaciju Programa posebnog nadzora (sistemske kontrole) nadzora karantinskih štetnih organizama na krompiru u BiH za 2019. godinu.

Program je započeo izlaskom službenika na terene sa područja grada Visoko i uzimanjem službenih uzoraka, vizuelnim pregledom i laboratorijskim ispitivanjima za dijagnosticiranje, detekciju i identifikaciju bakterija  Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, Raalstonia solanacearum krompirovih cistolikih nematoda i bolesti raka krompira u domaćem merkantilnom krompiru.

Program sistemske kontrole provodi se s ciljem pravovremene detekcije pojave potencijalne bolesti i sprječavanja daljnjeg širenja. Sve provedene laboratorijske analize su besplatne za poljoprivrednike kod kojih su uzeti uzorci, te će njihovi nalazi, u dogovorenom roku, stići na kućne adrese.

Drugi dio Programa  i uzimanje uzoraka gomolja iz skladišta nastavit će se u mjesecu septembru tekuće godine.

Press Grada Visoko