Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko

Pravni osnov za donošenje Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada i kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti  za 2021.g. (cestovna infrastruktura, javna rasvjeta, mostovi, vodovodna, kanalizaciona mreža i ostali projekti) je član 10. Privremene statutame odluke Grada Visoko (“Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 5/19).

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke je pri izradi Prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko i kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti za 2021. godinu (cestovna infrastruktura, javna rasvjeta, mostovi, vodovodna, kanalizaciona mreža i ostali projekti) pored prijava na Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za izradu Prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2021. godinu dostavljenih od strane svih građana pojedinaca, udruženja građana i fondacija, predstavnika mjesnih zajednica, poduzetnika, privrednih društava, službi za upravu i svih drugih subjekata koji su predložili projekte od interesa za veći broj građana, u obzir uzela i vijećnička pitanja i inicijative koje su se odnosile na Program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu.

Na osnovu člana 17. Zakona o komunalnim djelatnostima Zeničko-dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 17/08), predlažemo Gradskom vijeću da usvoji sljedeća dva programa:

1.Prijedlog Programa komunalnih djelatnosti za 2021.godinu,

2.Prijedlog Programa utroška sredstava za tekuće održavanje u 2021.godini.

Na osnovu člana II Odluke o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoliša okoline ( “Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 1/15) i  člana 12. Privremene statutarne odluke Grada Visoko (‘’Službeni glasnik  Općine Visoko”, broj 5/19) , predlažemo Gradskom vijeću da usvoji :

1.Prijedlog Programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline ZE-DO kantona na području grada Visoko za 2021.godinu.

Predlažemo Gradskom vijeću da usvoji:

  1. Program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko i kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti za 2021.g. (cestovna infrastruktura, javna rasvjeta, mostovi, vodovodna, kanalizaciona mreža i ostali projekti),
  2. Prijedlog Programa komunalnih djelatnosti za 2021. god.,
  3. Prijedlog Programa utroška sredstava za tekuće održavanje u 2021. god.,

te da Gradsko vijeće da saglasnost na

  • Prijedlog Programa Fonda za zaštitu okoline ZE-DO kantona na području grada Visoko za 2021.godinu.

SLUŽBA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, KOMUNALNE POSLOVE, ZAŠTITU OKOLINE i  JAVNE NABAVKE

PROGRAM kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2020.godinu (cestovna infrastruktura, javna rasvjeta, mostovi, vodovodna, kanalizaciona mreža i ostali projekti)

Red. br.Naziv projektaPlanirana sredstva
1.Modernizacija putne infrastrukture izgradnja kružnog toka 600,000.00
2.Rekonstrukcija trotoara u Ulici Branilaca45,100.00
3.Rekonstrukcija ulice Muzaferija152,500.00
4.Rekonstrukcija ulice Džemaludina Čauševića113,500.00
5.Rekonstrukcija ulica Hadžijina voda, Kožarska i Basamaci393,000.00
6.Rekonstrukcija ulice Mevića50,000.00
7.Izgradnja sekundarne saobraćajnice na Gradskim grobljima Visoko29,220.00
8.IV faza – Izgradnja saobraćajnice  kroz poslovnu zonu Ozrakovići (kolovoz, trotoar, separatna kanalizacija) uz sufinansiranje Ministarstva privrede ZDK u iznosu od 150.000,00 KM                                                                                      300,000.00
9.Rekonstrukcija puta Hlapčevići-Kalotići, MZ Moštre 68,800.00
10.Izgradnja pješačkih staza i dijela saobraćajnice u naselju Šareni Hanovi, MZ Moštre 350,000.00
11.Rekonstrukcija puta u naselju Radinovići, MZ Moštre34,670.00
12.Rekonstrukcija puta Debeli nišan60,000.00
13.Rekonstrukcija puta Dubrave, MZ T.Polje 93,500.00
14.Podrška projektu vodosnabdijevanju za naselja Ravne i Paljika150,000.00
15.Rekonstrukcija puta R445 do izletišta Ravne61,500.00
16.Rekonstrukcija puta u naselju Srhinje40,000.00
17.Nekategorisani put Orašac-Veruša, MZ Orašac28,540.00
18.Rekonstrukcija puta Ginje – Šumera52,800.00
19.Rekonstrukcija puta Goduša 69,900.00
20.Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Plješevica132,560.00
21.Sanacija putnog pravca u Kralupima80,000.00
22.Rekonstrukcija puta i potpornog zida Tušnjići50,000.00
23.Regulacija potoka u naselju Buzići42,700.00
24.Rekonstrukcija puta Seoča65,000.00
25.Izgradnja kanalizacionog sistema u MZ Porječani86,700.00
26.Rekonstrukcija puta Kula Banjer50,000.00
27.Rekonstrukcija puta Čekrekčije80,000.00
28.Rekonstrukcija puta Vratnica70,000.00
29.Izgradnja mosta preko rijeke Goruše (Arnautovići – Mulići) sa pristupnom saobraćajnicom215,000.00
30.Izgradnja javne rasvjete ŽCP Čekrekčije – Vratnica50,000.00
31.Izgradnja javne rasvjete Dobrinje – Grab 30,000.00
32.Izgradnja javne rasvjete Čekrekčije30,000.00
33.Izgradnja javne rasvjete Kula Banjer20,000.00
34.Izgradnja javne rasvjete u naselju Porječani13,360.00
35.Izgradnja javne rasvjete Križ i Klisa25,000.00
36.Sanacija klizišta Klisa 2 – sufinansiranje Civilne zaštite32,150.00
37.Sanacija klizišta na lokalitetu Ulica Rašidovića sufinansiranje CZ36,500.00
38.Sanacija klizišta Gunjište – sufinansiranje Civilne zaštite25,000.00
39.Potporni zid u ulici VI (Podvisoki) – sufinansiranje Civilne zaštite23,000.00
40.Uređenje platoa Bijele džamije100,000.00
41.Mile konzervacija lokaliteta50,000.00
42.Rekonstrukcija Šehidskog obilježja100,000.00
UKUPNO:4,100,000.00
II
Program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2020.g. (cestovna infrastruktura, javna rasvjeta, mostovi, vodovodna, kanalizaciona mreža i ostali projekti) stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u “Službenom glasniku Grada Visoko.”