Program podrške poduzetništvu u Gradu Visoko

Grad Visoko i Udruženje trenera CEFE u BiH, kroz projekat podržan od strane Ambasade SAD u BiH, danas 17.01.2020. godine, objavili su Javni poziv mladim osobama za prijavu na učešće u CEFE Programu poduzetničke podrške u gradu Visoko.

Kroz ovaj Program polaznicima će biti osigurana obuka u jačanju ličnih poduzetničkih vještina, podrška u izradi biznis plana i registraciji i pokretanju biznisa. Za najbolje ocijenjene biznis planove osigurana je finansijska i dugoročna mentorska podrška kroz Mrežu podrške poduzetništvu.

Prijave po ovom Javnom pozivu moguće je predati do 17.02.2020. godine u prostorijama Grada Visoko: Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti – Šalter sala ili elektronski na email adresu: e-salter@visoko.gov.ba.

CEFE Program podrške poduzetništvu na teritoriji grada Visoko, realizuje se na osnovu Ugovora o saradnji Grada Visoko i Udruženja trenera CEFE u BiH. Realizacija aktivnosti podržana je od strane Ambasade SAD u BiH i Grada Visokog. Program je  otvoren za poslovne poduhvate koji kao rezultat podrazumijevaju formalno osnivanje privrednog subjekta. Na poziv se mogu prijaviti fizička lica sa mjestom boravka na području grada Visoko. Ciljne grupe koje imaju prednost pri apliciranju su mlade osobe (do 30 godina) i žene. Očekivani broj učesnika u programu podrške u gradu Visoko je 25.

CEFE Program podrške poduzetništvu dio je aktivnosti na uspostavi Mreže podrške poduzetništvu, neformalne koalicije institucija, organizacija i kompanija zainteresiranih za strateški pristup kreiranju poticajnog okruženja za pokretanje poslovnih poduhvata. Članice mreže promovišu aktivan odnos u podršci poduzetnicima, saradnju na razvoju novih poticajnih politika i unapređenje javne percepcije poduzetništva.

Učešće u CEFE Program podrške poduzetništvu u gradu Visoko podrazumijeva:

  1. Obuku u jačanju ličnih poduzetničkih kapaciteta,
  2. Mentorstvo u razvoju biznis plana za odabrani poduhvat,
  3. Podršku u prezentaciji poslovnog poduhvata stručnoj komisiji,
  4. Finansijsku podršku u pokretanju poslovnog poduhvata (za najbolje ocijenjene učesnike),

Puni tekst Javnog poziva, dodatne informacije o programu i Formular za apliciranje moguće je preuzeti na web sajtovima Grada Visoko (www.visoko.gov.ba) i Udruženja trenera CEFE u BiH (www.cefebih.org) kao i  u prostorijama Grada Visoko: Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti – Šalter sala.

Dostupni linkovi:

– Javni poziv

– Formular za apliciranje

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti

Press Grada Visoko