Profesor Izet Smajević: Rješenje za zagađeni zrak …

STRUČNJACI Profesor Izet Smajević iz Visokog

Rješenje za zagađeni zrak: Toplovod Kakanj – Sarajevo je neizbježan projekt

Autor: E. TRAKO – avaz

Profesor Izet Smajević iz Visokog, koji je cijeli svoj radni vijek posvetio energetskim projektima i prvi govorio o projektu toplovoda Kakanj – Sarajevo, kaže da je kogeneracija, plus maksimalno iskorištenje energije, rješenje za zagađeni zrak.

– Imate stručnjaka koji tvrde da bi odmah pozatvarali sve termoelektrane, rudnike. Mi u prijelaznom periodu, u narednih 30 godina, moramo imati okolinski prihvatljive elektrane u BiH koje su po uzusima EU, koje su kogenerativne, da ne bacamo toplotu, nego je koristimo za grijanje te na taj način uštedimo i pogasimo lokalna ložišta, čime bismo štedili i gorivo, ali i štitili prirodu – kaže Smajević.

Profesor Smajević je učestvovao u izradi Strateškog plana i programa razvoja energetike u FBiH iz 2009. godine.

– Prema tom planu, jedan takav Blok 8 u Kaknju je trebao biti u pogonu 2013. godine. Ali postoji nekoliko komponenata koje treba uraditi. Ova situacija sa zagađenim zrakom u Sarajevu je neizdrživa. Do normalizacije može doći samo samo provođenjem i realizacijom više odgovarajućih zahvata. Jedan od neizbježnih projekata je toplovod Kakanj – Sarajevo – kaže na kraju Smajević.