Prof.dr. Amir Ganić učesnik međunarodnog Kongresa o prehrambenoj tehnologiji u Grčkoj

Prof.dr Amir Ganić i Doc.dr Enver Karahmet sa naučnim radom “Characterization Qualitative properties “Visoko’ pirjan” in function of its protection at the national level (Karakterizacija kvalitativnih parametara “Visočkog pirjana” u funkciji njegove zaštite na nacionalnom nivou – učesnici su dvodnevnog, šestg međunarodng Kongresu prehrambene tehnologije koji se održave u Grčkoj, u Atini.

Prof.dr Amir Ganić u svojim stručnim radovima afirmiše visočke potencijale, a osim toga svoj društveni aktivizam manifestuje i kao zastupnika u Skupštini ZDK te kao predsjednik OO A SDA Visoko.

Opširnije:

– Doc. dr. Amir Ganić

Visoko.ba