NaslovnicaLokalne TemeProdaja imovi...

Prodaja imovine stečajnog dužnika KTK Visoko putem javnog nadmetanja

Na osnovu člana 160. 161. i 162. Zakona o stečaju (.,Sl. novine F BiH”, broj:53/21),
Odluke skupštine povjerilaca o načinu unovčavanja stečajne mase sa ročišta održanog pred Općinskim sudom u Zenici dana, 02.12.2021.godine stečajni upravnik oglasio je USMENO JAVNO NADMETANJE (LICITACIJU) i prodaju nepokretne i pokretne imovine stečajnog dužnika ,,KTK Visoko«
d.d. Visoko u stečaju, Ul. Prijeko bb., 71300 Visoko koje će se održati 10.03.2022.godine u 11.00sati u ptostorijama KTK Visok u ulici Sarajevski put bb.

Predmeti prodaje su:

– Fabrika „ Galanterija” u Visokom. Ukupno procijenjena vrijednost
384 174KM.

– ,,Trafo stanica u Ocazima sa pripadajućim zemljištem. Ukupno procijenjena vrijednost
87.347,40KM.

– „Meduputnica-njiva 4. klase” sa pripadajućim
zemljištem” Ukupno procijenjena vrijednost
14.681KM.

– Prodaja zaliha sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara.

Usmeno javno nadmetanje će se održati i ako istom prisustvuje samo jedan učesnik
koji je ispunio uslove iz ovog oglasa.

– Ponuđena početna cijena iz ponude u zatvorenoj koverti ne može biti manja od navedene cijene iz oglasa. Najveća ponuđena cijena iz zatvorene ponude predstavlja
početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponudađača predmeta prodaje. Imovina
se prodaje po principu ,,viđeno-kupljeno” u zatečenom stanju te naknadne reklamacije
po bilo kom osnovu neće se uvažavati

-Najpovoljinji ponuđač dužan je uplatiti postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu
za pripadajuće poreze (porez na promet nepokretnosti, porez na dodatnu vrijednost
i druge poreze) u roku od 7 dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

– Učesniku na javnom nadmetanju koji bude proglašen kupcem uplaćeno osiguranje (depozit) se neće vratiti, a isto mu se uračunava u postignutu kupoprodajnu cijenu. Ukoliko proglašeni kupac odustane od kupovine ili ako ne uplati postignutu kupoprodajnu cijenu uvečanu za pripadajuće poreze u predviđenom roku gubi pravo
na povrat uplaćenog depozita, a stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđač nevaljalom i novim zaključkom odrediti da je sredstvo prodano drugom po redu ponudaču
koji je dužan u roku od 7 dana od dana donošenja rješenja da deponuje sredstva u iznosu od prodajne cijene. Ukoliko ponudač sa drugom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu
u roku od 7 dana, stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim
zaključkom odrediti da je sredstvo prodano trećem po redu ponuđaču, koji je dužan u roku
od 7 dana od dana donošenja rješenja da deponuje sredstva u iznosu prodajne cijene.

– Ako najpovoljniji ponudač ne zaključi kupoprodajni ugovor, smatra se da je odustao
od kupovine a položeni depozit se ne vraća.

– Učesnicima na javnom nadmetanju koji ne budu proglašeni krajnjim kupcem
uplaćeno osiguranje (depozit) će se na pismeni zahtjev za povrat, vratit sa transakcijskog računa stečajnog dužnika u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva na transakcijski račun sa kojeg je depozit uplaćen.

– Sve poreze i ostale troškove, uključujući i troškove izrade i ovjere ugovora kod Notara,
a u vezi prodaje imovine, demontažu i utovar na transportna sredstva snosi kupac.

– O prodaji imovine najpovoljnijem ponuđaču stečajni upravnik donosi pismeni zaključak koji se objavljuje na oglasnoj ploči Općinskog suda u Zenici.

Komentari

komentara

Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.