Pročitajte šta piše u programu Reformi BiH

USVOJEN NA PREDSJEDNIŠTVU BIH 19. NOVEMBRA
Dokument izišao u javnost: Pročitajte šta piše u programu Reformi BiH

Dokument je usvojen na Predsjedništvu BiH 19. novembra uz dogovor da će ga poslati u NATO dan nakon što Parlamentarna skupština BiH izabere kompletan Savjet ministara

Polazeći od potrebe očuvanja trajnog mira, bezbjednosti, stabilne demokratije, razvoja države i njenih institucija, Bosna i Hercegovina je kao jedan od glavnih spoljnopolitičkih prioriteta odredila partnerstvo sa NATO, prva je rečenica u uvodnom dijelu Programa reformi BiH.


Dokument je usvojen na Predsjedništvu BiH 19. novembra uz dogovor da će ga poslati u NATO dan nakon što Parlamentarna skupština BiH izabere kompletan Savjet ministara.

Sve do sada, dokument je bio tajna, a Srpskainfo objavljuje njegov kompletan sadržaj koji možete pronaći ovdje