Pročitajte nove naredbe i preporuke Federalnog štaba civilne zaštite

Na osnovu Zakona o zaštiti spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i odluke Vlade FBiH od 16. marta Federalni štab civilne zaštite donio je niz naredbi kojim će se pokušati suzbiti širenje koronavirusa na području FBiH.NAREDBA:

1. Naređuje se kantonalnim kriznim stožerima da izvrše preraspodjelu radnog vremena zdravstvenih radnika, zdravstvenih suradnika i ostalih uposlenih u zdravstvenim ustanovama, sukladno potrebama i aktualnoj epidemološkoj situaciji.

2. Naređuje se zdravstvenim ustanovama da specijalizante i subspecijalizante koji su trenutno na specijalističkom odnosno subspecijalističkom stažu ili su po bilo kojem drugom osnovu na edukaciji izvan zdravstvene ustanove čiji su uposlenici, prema potrebama povuku i angažiraju za rad u matičnoj zdravstvenoj ustanovi čiji su uposlenici.

3. Za provođenje ove zapovijedi odgovorni su kantonalni krizni stožeri i zdravstvene ustanove.

4. Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

NAREDBA:

1. Naređuje se kantonalnim/općinskim/gradskim štabovima civilne zaštite da odmah stave na raspolaganje snage i sredstva iz sastava odgovarajućih specijaliziranih jedinica civilne zaštite/službi zaštite i spašavanja, kao i dodatne snage i sredstva higijensko epidemioloških službi (HES) iz sastava kantonalne/općinske/gradske ustanove zdravstva, javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava za provođenje pojačanih vanrednih mjera odvoza smeća, čišćenja, pranja i dezinfekcije – posebno gradskih ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parking i prostora koji su popločani/asfaltirani.

2. Za provođenje ove naredbe odgovoran je komandant štaba civilne zaštite kantona/općine/grada.

3. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.