Pročitajte kolike su prosječne plaće zaposlenih u realnom sektoru u BiH

Zaposleni u većini privrednih djelatnosti u Bosni i Hercegovini imaju plaću nižu od 1.000 KM, pokazuju podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Visokim plaćama mogu se pohvaliti samo radnici u sedam djelatnosti.Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za april 2019. godine iznosi 2.074,85 KM. Tim povodom informativni portal Klix.ba zatražio je od Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine da nam dostave podatke o prosječnim isplaćenim plaćama prema klasifikaciji djelatnosti. 

S obzirom na to da nijedna institucija, pa tako ni Agencija za statistiku BiH, nema precizne podatke na osnovu kojih bi se mogla porediti primanja u javnom i realnom sektoru, podaci o plaćama prema djelatnosti služe kao najrelevantniji izvor primanja radnika o realnom sektoru. 

Od Agencije za statistiku BiH zatražili smo podatke za 2017. i 2018. godinu kao i za prve mjesece 2019. godine. Dostavljeni podaci govore kako su u februaru 2019. godine najplaćeniji bili zaposlenici koji rade u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne zaštite (1.159 KM), finansijskoj djelatnosti i djelatnosti osiguranja (1.504 KM), proizvodnji i snabdjevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (1.404 KM), javna uprava i obrana, obavezno socijalno osiguranje (1.254 KM), informacija i komunikacija (1.284 KM), vađenja ruda i kamena (1.039 KM) te stručne, naučne i tehničke djelatnosti (1.010 KM). 

Početkom 2019. godine najniža primanja imali su uposlenici u djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo) koji su u prosjeku u februaru ove godine primali 565 KM, zaposleni u građevini (597 KM), administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (622 KM), prerađivačkoj industriji (666 KM) i trgovini na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala (675 KM).

Godišnji podaci za 2018. godinu pokazuju da su prošle godine u prosjeku najveće plaće imali zaposleni u djelatnosti finansija i osiguranja (1.460 KM), proizvodnji i snabdjevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (1.397 KM), informacija i komunikacija (1.297 KM), javnoj upravi i obrani (1.225 KM), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj zaštiti (1.151 KM), vađenju ruda i kamena (1.039 KM) i stručnoj, naučnoj i tehničkoj djelatnosti (1.026 KM). 

Prošle godine najniže prosječne prosječne neto plaće primali su zaposleni u djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane (545 KM), građevinarstva (579 KM), administrativnoj i pomoćnoj uslužnoj djelatnosti (605 KM), trgovini na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala (641 KM) i prerađivačkoj industriji (655 KM). 

Skoro identični podaci odnose i na 2017. godinu. Naime, i prije dvije godine najplaćeniji su bili zaposleni u djelatnosti finansija i osiguranja (1.421 KM), proizvodnji i snabdjevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (1.353 KM), informacija i komunikacija (1.241 KM), javnoj upravi i obrana, obaveznom socijalnom osiguranju (1.196 KM), zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti (1.071 KM), stručnim, naučnim i tehničkim djelatnostima (1.026 KM) i vađenju ruda i kamena (1.005 KM). 

U prosjeku tokom 2017. godinu najniže neto plaće imali su zaposleni u djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane (536 KM), građevinarstva (557 KM), administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (573 KM), trgovini na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala (616 KM), umjetnosti, zabave i rekreacije (625 KM) i prerađivačkoj industriji (630 KM).

Što se tiče proteklih godina, poznati su podaci prosječnih plaća za 2014., 2015. i 2016. godinu. Podaci govore da su najveće neto plaće u 2016. godini ima zaposleni u finansijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja (1.381 KM), uposlenici u proizvodnji i snabdjevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom (1.338 KM), djelatnosti informacija i komunikacija (1.236 KM), javnoj upravi i odbrani, obavezno socijalno osiguranja (1.194 KM) i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne zaštite (1.056 KM). 

Na drugoj strani najniže neto plaće imali su i tada zaposleni u djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane, odnosno hotelijerstvo i ugostiteljstvo (520 KM), građevinarstvu (535 KM), administrativnoj i pomoćnoj uslužnoj djelatnosti (533 KM), trgovini na veliko i malo te popravci motornih vozila i motocikala (591 KM), prerađivačkoj industriji (604 KM) i umjetnosti, zabavi i rekreaciji (620 KM). 

U period od 2014. do 2018. godine prosječne plaće zaposlenih u djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribolova porasle su za 53 KM, u djelatnosti vađenje ruda i kamena za 69 KM, u prerađivačkoj industriji za 70 KM, u proizvodnji i snabdjevanju električnom energijom, plinom parom i klimatizacijom za 75 KM, djelatnosti snabdjevanje vodom, uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom, te djelatnosti sanacije okoliša za 94 KM, građevinarstvu za 41 KM, djelatnosti trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala za 59 KM, djelatnosti prijevoza i skladištenja za 61 KM, hotelijerstvu i ugostiteljstvu za 16 KM, informacijama i komunikacijama za 58 KM, finansijskoj djelatnosti i djelatnosti osiguranja za 117 KM, stručne naučne i tehničke djelatnosti za 157 KM, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti za 68 KM, javnoj upravi i obrani, obaveznom socijalnom osiguranju za 60 KM, obrazovanju za 39 KM, djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite za 114 KM, umjetnosti, zabavi i rekreaciji za 14 KM te ostalim uslužnim djelatnostima za 25 KM. Prosječna plaća u djelatnosti poslovanja nekretninama u 2018. godini manja je za 59 KM u odnosu na 2014. godinu.

Klix