Probna arheološka istraživanje na platou Visočice

Ekipa TV “Vi-Net” posjetila je plato Visočice, gdje se trenutno rade probna arheološka istraživanja, a o kakvim je istraživanjima riječ, Neven Krajišnik je razgovarao sa doc. dr. sa Filozofskog fakulteta Adnanom Kaljancem.

 

https://youtu.be/zg7Yb2xLkJA