Problemi mještana Srhinja su brojni i obuhvataju cijelo naselje

MZ TOPUZOVO POLJE SA OSVRTOM NA PODRUŽNICU SRHINJE

MZ TOPUZOVO POLJE se nalazi 2 km. od same gradske jezgre, a danas je jedna od najzapuštenijih MZ-a.

Lokalna vlast, Amra Babić, nikada se nije pojavila niti je riješila ni jedan od silnih nagomilanih problema. Tome je u mnogome doprinijela i predsjednica MZ TOPUZOVO POLJE, Refija-Fija Osmanović, koja nije radila posao koji je trebala da radi.

Problemi mještana sela Srhinja su brojni i obuhvataju cijelo naselje:

– Neasfaltirani dijelovi putne infrastrukture u naseljima: Lisine, Javor, Mahala-Takalo, Gorica (oko 3 km)

– Loša putna komunikacija na glavnoj saobračajnici na kojoj je asfalt urađen osamdesetih godina. Ovu dionicu lokalna vlast ne održava niti rješava problem udarnih rupa, već mještani svojim sredstvima održavaju istu.

– Nepostojanje kanalizacionog sistema.

– Neuređena vodovodna mreža sa redukcijama od 3 do 5 dana.

– Neuređeno zimsko održavanje ceste. Područna škola “Kulin Ban” nema obezbijeđenu vodu za učenike i nastavno osoblje.

– Nepostojanje adekvatnog dječijeg igrališta.

Prilikom posjete MZ TOPUZOVO POLJE premijera g. Mirze Ganića, kandidata za gradonačelnika Visokog, g. Esada Semića, vlasnika mesne industrije SEMIĆ, koji je nosilac liste za Gradsko vijeće ispred SDA i ostalih članova i kandidata za Gradsko vijeće obezbiđen je frezani asfalt za dio puta Tokmići-Lisine finansijskim sredstvima g. Esada Semića, g. Kenana Agića, vlasnika firme Metallon i poslije dobrovoljnim prilozima mještana.

U međuvremenu smo kupili i 200 l. bitulita za asfalt. Evidencija je tačno vođena tako da se zna za svaku marku gdje je utrošena.

– Iako u našim naseljima kruže glasine koje širi predsjednica MZ TOPUZOVO POLJE, Refija Osmanović, koja se pojavila kad smo obejanili loše stanje kod nas. Zato želimo da te laži demantujemo. Istina je na strani onih koji su bili sudionici tog obećanja i konačnog ispunjenja ali i onih koji su sudjelovali u ovom hairli poslu. To što se pokušava na krajnje drzak i bezobrazan način omalovažiti i poniziti neko ko je to uradio zapravo govori kakvu politiku mi u našoj MZ-i i našem gradu imamo već duži niz godina. Istina je da smo dobili samo 35 kubika nekvalitetnog tampona, koji mi nismo tražili. I to je sve za ove godine koliko su na vlasti.

Mi članovi MO SDA TOPUZOVO POLJE, kao i svi mještani koji su sudjelovali na ovoj hairli akciji nećemo dozvoliti da populističkim nastupima i lažima svojataju nešto što im ne pripada.

Zahvaljujemo se svima koji su na bilo koji način pomogli ovaj hairli projekat i da ih Allah dž.š. nagradi Svojom obilnom nagradom na oba svijeta. Amin Dokazni materijal svega navedenog sa video zapisima i slikama je uz ovaj tekst.

MZ TOPUZOVO POLJE

MIRSAD TABAK

KANDIDAT ZA GRADSKO VIJEĆE ISPRED SDA

MO Sda Topuzovo Polje