Privremena obustava i poseban režim saobraćaja u užem centru Visokog

RJEŠENJE O PRIVREMENOJ OBUSTAVI I POSEBNOM REŽIMU ODVIJANJA SAOBRAĆAJA U UŽEM CENTRU VISOKOG

 

R J E Š E NJ E

 

1. Uvodi se privremena obustava i poseban režim saobraćaja za sva motorna vozila u toku izvođenja radova na izgradnji Vodovoda Visoko, podsistem Gračanica i to:

I FAZA: Zatvaranje jedne vozne trake u Ulici Čaršijska od Kožarskog mosta do Ulice Tabhanska, sa ostavljanjem slobodne lijeve trake za vozni pravac kroz Ulicu Čaršijiska prema Ulici Alije Izetbegovića, od 10.04.2018. g. – 13.04.2018. g. u periodu od 07:30 do 17:30 sati.

II FAZA: Zatvaranje jedne vozne trake u kompletnoj Ulici Alije Izetbegovića i to vozni pravac od raskrsnice sa Ulicom Tabhanska prema raskrsnici sa ulicom Branilaca Bosne, od 11.04.2018. g. -11.05.2018. g. u periodu od 07:30 do 17:30 sati (osim nedjelje).

 

2.Zadužuje se izvođač radova „MIBRAL” d.o.o. Sarajevo da postavi odgovarajuće znakove zabrane na lokacije navedene u tački 1.

 

 

Obrazloženje

 

Privremena obustava i poseban režim saobraćaja uvodi se u svrhu nesmetanog  izvođenja radova na izgradnji Vodovoda Visoko, podsistem Gračanica.