Privrednici o usvajanju Regulacionog plana poslovne zone „Ozrakovići“ Visoko

Informacija: Grupa privrednika IZ Ozrakovići

O usvajanju Regulacionog plana poslovne zone „Ozrakovići“ Visoko

Proces usaglašavanja i usvajanja regulacionog plana iz naslova je višegodišnji niz aktivnosti u kome su zainteresovani akteri pokušavali obrazložiti svoja stajališta po tom pitanju.

Na nedavnoj 4. sjednici Općinskog vijeća Visoko vijećnici su dali podršku ponuđenom dokumentu, dok su privrednici IZ Ozrakovići ostali razočarani nepostojanjem dobre volje da se njihovi prijedlozi uvaže u konačnom dokumentu.

Podsjetit ćemo da su privrednici još prije dvije godine, a po tom pitanju dali svoje mišljenje:

„Prijedlog odluke za nas nije prihvatljiv iz sljedećih razloga:

1. krajnje je nepotrebna putna komunikacija koja je planirana na potezu između poslovnih objekata firme SEMIC MI d.o.o. Visoko i Ajdin trade d.o.o. Visoko, te koja spaja postoječi put kroz Poslovnu zonu sa ulicom Kadije Uvejsa. Ovaj planiran put nije funkcionalan, nije nužan, njime se ugrožava nekoliko izuzetno potencijalnih parcela za gradnju. U ovom djelu je došlo do izmjene u vlasničkoj strukturi zemljišta.

2. putna komunikacija koja spaja i povezuje dva novoplanirana puta sa postoječim putem kroz Poslovnu zonu također je nepotrebna jer je ista postavljena u neposrednoj blizini glavne putne komunikacije pored autoputa. Također i ovaj put ugrožava dosta potencijalnih parcela za gradnju, ne doprinosi poboljšanju funkcionalnosti, prije svega iz razloga što se isti put planira neposredno pored glavnog puta koji “opkružuje” poslovnu zonu.

Sve ove saobraćajnice iziskuju dodatne troškove i dodatna opterećenja na općinski budžet. Nije dovoljno samo “nacrtati” saobraćajnice, a posebno u situaciji kada se iste “nacrtaju” bez sagledavanja stanja na terenu, koje je očigledno u ovom slučaju izostalo.”

Podsjećanja radi, predmetna Odluka se odnosi na 255 parcela, u vlasništvu/suvlasništvu 290 građana, koje ulaze u saobraćajnice i putni pojas, a ukupna površina tih dijelova je 5,14 hektara.
Nadležnoj općinskoj službi dostavljena je i peticija grupe građana (56 građana) MZ Željeznička stanica i MZ Arnautovići – vlasnika parcela u poslovnoj zoni, u kojoj su izrazili svoje protivljenje izgradnji poslovne zone Ozrakovići.
Mišljenja smo da je Odluka „mrtvo slovo na papiru“ te izražavamo žaljenje da se mišljenje nas privrednika nije uvažilo, iako je svima jasno da IZ Ozrakovići, danas jeste to što jeste upravo zahvaljujući našem entuzijazmo koji smo nadopunjavali sve „sistemske nedostatke“, bolje reči finansirali današnju formu i oblik ove privredne cjeline.
Najmanje logičnim držimo putnu komunikaciju koja završava sa dva „slijepa puta“ kao i usitnjavanje parcela na način da se nisu uvažavali interesi vlasnika zemljišne imovine.
Naprijed smo naveli o koliko se parcela radi i kojem broju građana koji u spomenutim parcelama imaju svoj interes.

Mišljenje privrednih subjekata i većine građana koji su uključeni u ovaj predmetni slučaj, zasnivalo se na potrebi kružne putne komunikacije oko cijele IZ Ozrakovići, kao osnovnom preduvjetu za planski razvoj iste – da to bude PRVA FAZA u Regulacionom planu.
Javnost treba znati da se radi o zemljištu u privatnom vlasništvu i da duži niz godina zanemarujemo činjenicu zbog koje ovaj prostor ne zadovoljava status Industrijske zone.
Općina Visoko, niti viši organi vlasti nikada nisu izvršili eksproprijaciju zemljišta – riješili imovinske i pravne odnose, niti je osiguran osnovni infrastrukturni minimum da bi se ova prostorna cjelina tretirala industrijskom zonom.
Zbog toga je naše razočarenje veće i sa žaljenjem konstatujemo da se u ovom predmetnom slučaju radilo o „kancelarijskom administriranju“ na predmetnom slučaju, a nisu uvažene sve relevantne činjenice koje ovaj predmet čine specifičnim.
S pravom naglašavamo da je zadovoljavan formalizam u predmetnom slučaju na štetu gađana i nas privrednih subjekata koji poslujemo u IZ Ozrakovići.

Grupa privrednika IZ Ozrakovići