Privredni pokazatelji za 2018. u Visokom

INFORMACIJA O STANJU I POSLOVANJU PRIVREDE NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO  U 2018 GODINI I UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA MJERA ZA KREIRANJE BOLJEG POSLOVNOG AMBIJENTA SA  POSEBNIM  OSVRTOM  NA  STANJE U  OBLASTI  ZAPOŠLJAVANJA

Materijal: https://www.dropbox.com/sh/82pkdmypqp4zr0c/AAB3Bcx6uAQ2ERGyiGqROxb5a?dl=0

  1. 13.   Informacija o stanju i poslovanju privrede na području općine Visoko u 2018. godini  i utvrđivanju prijedloga mjera za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta, sa posebnim osvrtom na stanje u oblasti zapošljavanja

Prema evidenciji Službe za finansije,  privredu i društvene djelatnosti  broj privrednih društava koja su poslovala na području općine Visoko u 2018. godini je 565.

Na području općine Visoko u 2018.godini poslovalo je 1701  samostalnih privrednika (fizička lica) koja obavljaju samostalnu privrednu djelatnost.

Privredna struktura društava je slijedeća:

rb VRSTA DJELATNOSTI 2015 2016 2017 2018
1. Trgovina na veliko i malo 221 148 161 170
2. Prerađivačka industrija 81 125 131 133
3. Poljoprivreda 15 28 32 32
4. Prevoz 22 28 28 30
5. Informacije i komunikacije 3 7 7 7
6. Građevinarstvo 16 29 29 31
7. Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 52 47 55 59
8. Ugostiteljstvo i turizam 8 6 8 11
9. Osiguranje 3 2 4 6
10. Ostale uslužne djelatnosti 25 74 83 86
  UKUPNO: 446 494 538 565
rb VRSTA DJELATNOSTI 2016 2017 2018
  Trgovačka radnja 308         332 323
  Ugostiteljske usluge 161     185 172
  Obrtnici 307      345 362
  Javni prijevoz 77   157    163
  Agencije 67        67 75
  Prerada mesa i mlijeka 52 52 62
  Kućna radinost 39 39 39
  Poljoprivredna djelatnost 262     291 342
  Tradicionalni obrt 61 75 82
  Auto škole 5 5 5
  Ug.usluge u domaćinstvu 34
  Trgovac pojedinac 42
    UKUPNO   1339   1471   1701

ZAPOSLENOST

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, Zavoda zdravstvenog osiguranja F BiH, Porezne uprave F BiH, Službe za zapošljavanje Ze-do kantona i Biroa rada Visoko, u 2018. godini je došlo do porasta broja zaposlenih i smanjenja broja nezaposlenih.

Tabela1: Broj zaposlenih i nezaposlenih u općini Visoko od 2012. do 2018. godine (na dan 31.12.18.)

Godina 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Broj zaposlenih 9200 9300 9500 9923 10354 10681 11169
Broj nezaposlenih 7267 7729 7853 7617 7190 6738 6342
Radno sposobno stanovništ 27942 28032 28532 28026 27905 27804 27570
NEZAPOSLENOST

Na dan 31.12.2018. godine, na evidenciji Biroa rada Visoko, bilo je ukupno 6342 nezaposlenih osoba. Od tog broja 2104 je onih koji prvi put traže posao.

Tabela 5: Broj nezaposlenih koji prvi put traže posao, po stručnoj spremi, na općini Visoko. (stanje na dan 31.12.2018.):

  Ukupno VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV
Svega 2104 198 4 487 0 1 645 13 756
Žene 1405 148 3 343 0 0 407 8 496

U toku 2018. godine na evidenciju Biroa rada Visoko je prijavljena (novoprijavljena) 2104 nezaposlena osoba, u odnosu na 2396 iz 2017. godine. Od toga, po osnovu završetka školovanja 339 osobe, a po osnovu prestanka radnog odnosa 1795 osoba (u 2017. – 2396, 2016. – 1545, 2015. – 1440, 2014.-1656, 2013.-1693, 2012. – 1122, 2011. – 1157, osoba).

Razlozi prestanka radnog odnosa za osobe koje su ostale bez posla su sljedeći:

– Tehnološki ili ekonomski višak  –   396

– Stečaj                                                     –     49

– Rad na određeno vrijeme            – 1005

– Sporazumni raskid ugovora        –   330

– Povreda radne obaveze               –    15

STUKTURA NEZAPOSLENIH

Tabela 6: Broj nezaposlenih na općini Visoko, po stručnoj spremi, na dan 31.12.2018. godine

  Ukupno VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV
Svega 6342 412 36 1428 0 16 2552 43 1852
Žene 3610 294 26 920 0 2 1335 25 1008