Prikupljeno 4.445 kg papira, 1.093,90 kg pet ambalaže i 71,70 kg limenki

Na osnovu raspisanog Javnog poziva za sve osnovne i srednje škole na području Općine Visoko za učešće u Projektu subvencioniranja od strane Općine Visoko za prikupljeni stari papir, pet ambalažu i limenke koji je trajao u periodu od 07.11.2016.-16.12.2016.godine učešće je uzelo devet škola.

Pregledom dostavljenih otpremnica od strane Općinske komisije utvrđeno je da je prikupljeno ukupno: 4.445 kg papira, 1.093,90 kg pet ambalaže i 71,70 kg limenki.

Prikupljene količine papira, pet ambalaže i limenki bile su osnov za subvencioniranje školama.

 

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina

visoko.gov.ba