Prijem volontera: Konačna rang lista

PRIJEM VOLONTERA: KONAČNA RANG LISTA

KONAČNA RANG LISTA

ZA PRIJEM LICA SA ZAVRŠENOM VSS U JEDINSTVENI GRADSKI ORGAN UPRAVE GRADA VISOKO, NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 Red.br. Ime i prezime kandidataUkupno ostvareni bodovi
Diplomirani pravnik, bachelor prava
1.Omer Trgo65,50
2.Amina Skopljak53,76
Izabrani su kandidati zaključno sa  red.br.2
Diplomirani ekonomista, bachelor  ekonomije
1.Nejra Breščić59,13
2.Altina Kruezi51,50
3.Ilda Ramić48,00
4.Nedžma Salkić46,89
Izabrai su kandidati zaključno sa red.br.3
Diplomirani žurnalista, bachelor žurnalistike smjer novinarstva
1.Amra Konjo64,50
2.Nudžejma Trako58,26
Izabran je kandidat zaključno sa  red.br.1
Diplomirani socijalni radnik, bachelor socijalnog rada
1.Suada Alić73,63
2.Lejla Džafić58,50
Izabrani kandidati zaključno sa red.br.2
Diplomirani inžinjer poljoprivrede, bachelor poljoprivrede
1.Amila Brodlija60,50
2.Lejla Dedić60,50
3.Azra Kaljun55,50
Izabrani su kandidati zaključno sa red.br. 2

Visoko, 03.12.2019.godine

Komisija za provođenje Javnog poziva za prijem volontera