Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko za 2020.

5. sjednica Gradskog vijeća Visoko (saziv 2016 – 2020. godina) zakazana je za 26.12.2019. godine (četvrtak) u Velikoj sali Grada Visoko, sa početkom u 16.00 sati.

4. tačka dnevnog reda: Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko  za 2020.godinu.

          IZVJESTILAC:Emir Fejzović,pomoćnik Gradonačelnice

Dokument: Program kapitalnih ulaganja