Prijedlog novih dokumenata SDA: Statut, Programska deklaracija i rezolucije

Danas se u Sarajevu, u sportskoj dvorani Juan Antonio Samaranch (Zetra) održava Sedmi kongres Stranke demokratske akcije, na kojem će učestvovati 1340 delegata, koji će birati predsjednika i rukovodstvo stranke.

Informacije o redoslijedu tačaka dnevnog reda dostupne su u dokumentu Tok rada 7. kongresa SDA.

Delegati 7. kongresa će usvojiti i nove temeljne akte, koji definišu unutrašnju organizaciju i politički kurs Stranke demokratske akcije.

Kongres će glasati o prijedlozima Statuta i Programske deklaracije SDA, te o ukupno 9 rezolucija kojima će se definisati politika stranke u oblastima:

 1. Ustavna reforma i izborno zakonodavstvo
 2. Vladavina prava, sigurnost i odbrana
 3. Osnovni ciljevi ekonomske politike i politike razvoja
 4. Načela i ciljevi vanjske politike, EU i NATO integracija
 5. Očuvanje tekovina odbrane BiH od agresije u periodu 92-95. i pitanja statusnih prava boračkih kategorija
 6. Obrazovanje, nauka, kultura, sport i mladi
 7. Demografija i zaštita porodice
 8. Održivi povratak izbjeglih i raseljenih osoba
 9. Penziono i invalidsko osiguranje, socijalna zaštita, zdravstvo i radna prava

Prijedloge dokumenata, koji će se naći pred delegatima, a koje je odobrio Glavni odbor SDA, možete pročitati u PDF formatu na sljedećim linkovima:

 1. Statut SDA
 2. Programska deklaracija SDA
 3. Rezolucije SDA