Prijava za radionice 4 Mental Health


Prijave za učešće u radionicu koja će se u Visokom održati 9.3.2019.godine.

4 Mental Health je projekat kojeg organizuju i implementiraju 4 lokalna tima Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, Lokalni tim Maglaj, Breza, Visoko i Kakanj.
Projekat obuhvata radionice o mentalnom zdravlju koje će se realizovat u gore navedenim lokalnim zajednicama, a njihove teme su: Psihologija, Emocije, Komunikacija, Stereotipi i predrasude.
Što se tiče finansiranja projekta,projekat je podržan iz fonda Socijalnog dana 2018. Na pomenutim radionicama prisustvovat će stručna lica odnosno psiholozi, sociolozi, pedagozi i sl. Na radionicama ćemo pričati o navedenim temama i interaktivno raditi s učesnicima na istim. Učesnike radionica ćemo birati putem online prijavnica. Prijavnicu će moći popuniti i poslati bilo koji zainteresovani srednjoškolac koji pohađa školu u Maglaju, Kaknju, Brezi i Visokom. S obzirom da se radionice održavaju u vrijeme redovne nastave, učesnicima radionica koje odaberemo biti će opravdani časovi sa kojih budu odsustvovali taj dan. Zainteresovani za radionice će blagovremeno biti obavješteni o toku i planu istih.

Za više informacija slobodno nas kontaktirajte.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLt_QYfkQPXIUcc57z35nma-sliUDjxU2qthraZY-2C84xOQ/viewform