Prezentacija projekta prikupljanja E-otpada

ODRŽANA PREZENTACIJA O NAČINU PRIKUPLJANJA E-OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO

Predstavnici firme ZEOS eko-sistem d.o.o., koja je operater sistema za električnu i elektronsku opremu, danas su u Maloj sali Općine Visoko upriličili prezentaciju o projektu prikupljanja elektronskog i električnog otpada (E-otpad) na području visočke općine.

Radi se o pilot projektu, koji bi trebao biti realiziran u narednom periodu i planirano je da preraste u stalnu aktivnost, a veoma sadržajnoj i edukativnoj prezentaciji, prisustvovali su predstavnici Općine Visoko, JKP „Visoko“ i predstavnici nekih Osnovnih škola sa područja naše općine.

Edukativni dio ovog projekta je najvažniji i on podrazumijeva adekvatnu pripremu, prvenstveno učenika Osnovnih škola koji su primarna ciljna grupa, ali i ostalih građana, za postavljanje infrastrukture u koju će se odlagati E-otpad.

Prva tri mjeseca (od marta do maja) planirano je da se palete za prikupljanje E-otpada instaliraju striktno u Osnovnim školama u kojima bi se prikupljao sav E-otpad osim sijalica.

Slika 1

Slika 2

 

Na osnovu dosadašnjih iskustava prezenteri su istakli da se uglavnom prikupljaju mali kućanski aparati koji se nalaze u domaćinstvima.

Kao dodatni motivirajući faktor za učenike, planirana su takmičenja u školama u skupljanju E-otpada, a najuspješniji će osvojiti vrijedne nagrade.

Naglašeno je da Osnovne škole kao odgojno-obrazovne ustanove moraju podizati svijest kod mladih ljudi o očuvanju životne sredine, a planirana su i stručna predavanja na temu prikupljanja E-otpada, te distribucija raznovrsnog promotivnog materijala koji će učenicima, ali i njihovim roditeljima ili poznanicima približiti načine i pozitivne efekte pravilnog odlaganja E-otpada.

Slika 3

Slika 4

Predviđeno je i mnoštvo dodatnih aktivnosti kako bi se stanovnici visočke općine u što većem broju animirali i zainteresovali za ovu temu.

Planirano je postavljane E-transformera kao svojevrsnog muzeja elektronskog otpada na neko od nafrekventnijih područja općine Visoko, kako bi se građani mogli informisati o sistemu prikupljanja E-otpada i na licu mjesta se uvjeriti u njegovo funcionisanje.

Nakon probnog perioda, ukoliko se donese takva odluka, uslijedilo bi instaliranje specijaliziranog kontejnera za prikupljanje E-otpada, u koji bi otpad odlagala sva pravna i fizička lica sa područja općine Visoko. Ukoliko se ukaže potreba moguće je instaliranje i većeg broja kontejnera.

Slika 7

Dobra saradnja sa JKP „Visoko“ je neophodna kako bi projekat dugotrajno bio održiv.

JKP „Visoko“ bi prikupljalo E-otpad, selektivno ga odvajalo i proslijeđivalo prema operateru ZEOS eko-sistemu, koji je zadužen za adekvatno zbrinjavanje cjelokupnog E-otpada na području FBiH.

Konačan cilj projekta je da se poboljša stanje okoliša, te da se na području općine Visoko smanji negativan uticaj svih otpadnih materija, da se otpad adekvatno selektira, zbrine i distribuira u reciklažne centre kako bi imali čistu sredinu, te na taj način podigli kvalitet života i očuvali mnogobrojna prirodna bogatstva.

Na teritoriji FBiH donesen je i pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda i to na osnovu Zakona o upravljanju otpadom, tako da je adekvatno tretiranje i zbrinjavanje E-otpada jedan od zakonskih prioriteta kada je u pitanju zaštita životne sredine.

Slika 5

Slika 6

U narednom periodu ovo pitanje će svakako biti dodatno tematizirano, neophodno je da se što veći broj naših sugrađana zanteresuje za pravilno odlaganje E-otpada, jer količina materijala koja se dobije reciklažom nije zanemariva, a veoma je bitno naglasiti da cjelokupan proces pozitivno utiče na ekološku svijest građana, što se automatski reflektuje i na poboljšanje cjelokupnog životnog ambijenta.

 

 

Press Općine Visoko