Prezentacija “Probnog istraživanja … na lokalitetu Svibe …”

Prezentacija Elaborata “PROBNO ISTRAŽIVANJE ANTIČKOG NASELJA NA LOKALITETU SVIBE U GORNJEM MOŠTRU POKRAJ VISOKOG”

Interpretacija rezultata rada javnosti će biti predstavljena u utorak, 29.01.2019. sa početkom u 14 sati, u prostorijama Društvenog centra u ul. A. Izetbegovića koji se nalazi odmah uz zgradu Muzeja.

Pozivamo Vas da prisustvujete navedenoj prezentaciji i radujemo se Vašem dolasku!

Zavičajni muzej Visoko