Preventivna proljetna deratizacija od 06. do 09.05.2019.

Obavještavamo građane općine Visoko da će se u periodu od 06. do 09.05.2019 godine provesti preventivna proljetna deratizacija za objekte i površine iz nadležnosti općine u skladu sa Naredbom Ministarstva zdravstva ZE-DO kantona br:11-37-3732-3-/19 od 15.04.2019.g.

Preventivnu proljetnu sistematsku deratizaciju će organizovati i sprovesti „Sanitacija“d.o.o. Sarajevo.

Ovim putem obavještavamo subjekte koji podliježu provođenju preventivne sistematske deratizacije da su istu dužni sprovesti do 23.05.2019.godine.

Press Općine Visoko