Preventivna deratizacija

OBAVIJEST O PREVENTIVNOJ DERATIZACIJI NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO

Obavještavamo građane općine Visoko da će se u periodu od 5. do 9.11.2018 godine provesti preventivna deratizacija za objekte i površine iz nadležnosti općine u skladu sa Naredbom Ministarstva zdravstva ZE-DO kantona br:11-37-6951-1-/18 od 12.09.2018.g.

Deratizaciju će organizovati i sprovesti „Sanitacija“d.o.o. Sarajevo.

Također, obavještavaju se subjekti koji podliježu provođenju preventivne deratizacije da su dužni provesti preventivnu deratizaciju do 16.11.2018.g. i obezbijediti nesmetan rad ekipama.

 

 

Press Općine Visoko