Prevent u Visokom trebao 400 radnika našao samo dva

Nalbantić: Tragali smo za 400 radnika u Visokom, a pronašli samo dva!

Iako u Prevent grupaciji sistematično pristupaju izazovima obezbjeđenja radne snage, suočavaju se s ogromnim teškoćama pa su tako u Visokom od potrebnih 400 radnika za proizvodnju za Ford Focus uspjeli angažovati samo dva.
-Pitanju ljudskih resursa pristupamo kroz dva projekta. Jedan je iznikao iz Prevent School Automotive koja je prerasla u Takt akademiju kojom prikupljamo adekvatne kadrove iz tzv. VSS i srednjoškolskog segmenta, ali smo učestvovali i u projektima prekvalifikacije u Goraždu, Srebrenici, Travniku, i u zadnje vrijeme u Ključu. To su projekti koji su sistematski organizovani preko Grupacije kao nosioca projekta i nekih organizacija za podršku poput Švicarske ambasade, USAID-a, UNDP-a itd. Takođe, bili su uključeni i zavodi za zapošljavanje u različitim sredinama. U svakom od primjera imamo i različite konkretne brojeve. U Visokom od 4.000 evidentiranih na Zavodu, kolegice iz našeg HR-a su pozivale 1.200 nezaposlenih, od kojih se samo stotinjak javilo na telefonski poziv, 40 je prošlo kroz obuku a samo njih dvoje je potpisalo ugovor o radu. Nama nedostaje još 398 radnika! Nismo se na tome zaustavili. Mi smo u Visokom, Brezi, Ilijašu, Kaknju, te u Zavidovićima i drugim općinama u okolini obišli srednje škole, razgovarali sa direktorima kako bi učenike završnih razreda (bilo je to u maju ove godine) mogli zaposliti kod nas, kazao je na nedavno održanom II Poslovnom forumu Privredne komore FBiH u sklopu panela posvećenog usklađivanju obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada i sprečavanja odliva kadrova Kenan Nalbantić, član Uprave Prevent BH.

Dodao je da je kompanija otišla toliko daleko da je za potrebe pokretanja proizvodnje u Travniku i Bugojnu organizovala sastanak sa sekretarima mjesnih zajednica koji su onda išli od kuće do kuće i animirali potencijalne radnike…

Kompletan tekst, kao i temu o problemu odliva kadrova sa frapantim podacima o teškoćama bh. firma sa obezbjeđenjem radne snage pročitajte u publikaciji Indikator.ba Plus koja je izašla 25. decembra.