„ Prevencija vršnjačkog nasilja među djecom i omladinom“

Održan okrugli sto na temu „ Prevencija vršnjačkog nasilja među djecom i omladinom“

Uprava policije Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa Općinom Visoko, a na inicijativu zastupnice u Parlamentu ZDK,  Meldine Ugarak, danas je u okviru svojih aktivnosti vezano za prevenciju maloljetničke delikvencije održala okrugli sto u velikoj sali Općine Visoko. Tema okruglog stola bila je „Prevencija vršnjačkog nasilja među djecom i omladinom“.

Današnja diskusija ima za cilj podići svijest o ovom društvenom problemu sa kojim se suočavaju sve općine i škole na području Bosne i Hercegovine i šire, te kroz izlaganja, razgovor i inicijative pronaći rješenja. Ovom skupu prisustvovali su predstavnici MUP-a ZDK, predstavnici Policijske uprave Visoko, direktori i pedagozi osnovnih i srednjih škola, predstavnici udruženja, te stručno lice (psiholog) za rad sa delikventima i mladim koji su žrtve maloljetničkog nasilja i gost predavač, profesor sa Fakulteta za kriminalistiku,  kriminologiju i sigurnosne studije, gdje je svako iz ugla profesije iznio viđenje ovog problema i ponudio moguća rješena. Prema riječima komesara Uprave policije MUP-a ZDK, Semira Šut, današnja aktivnost je početak koji će sigurno dati bolje rezultate na polju koordinacije među institucijama, uz jaku podršku i saradnju Policijske uprave.

Ministar unutrašnjih poslova Nikola Arsenić  smatra da obrazovno-odgojni proces počinje od porodice, preko vrtića pa do školstva. „Sudeći prema današnjem izlaganju direktora i pedagoga, možemo zaključiti da oni rade svoj posao odgovorno i profesionalno, međutim smatram da je Ministarstvo obrazovanja zakazalo, imajući u vidu da škola koja broji preko hiljadu učenika ima samo jednog pedagoga. Stoga, smatram da bi se trebao povećati broj pedagoga, ali i drugih stručnih lica kao što su psiholozi, kako bi se sve to podiglo na veći nivo“, istakao je ministar Arsenić.

Okrugli sto je završen sa zaključkom da se na ovoj inicijativi treba nastaviti raditi kako bi se smanjio broj maloljetničke delikvencije koja je veoma često zanemarena i neprepoznatljiva sve do kobnih posljedica.

Press Općine Visoko

visoko.gov.ba