Preuzimanje VGT osiguranja Visoko od strane Grazer Wechselseitige Versicherung AG

GRAWE SAOPŠTENJE ZA JAVNOST                                                                              

Preuzimanje VGT osiguranja Visoko od strane GrazerWechselseitigeVersicherung AG

Potpisivanjem ugovora, dana 14.03.2017. godine, Grazer Wechselseitige Versicherung AG, koji je već zastupljen u  Bosni i Hercegovini sa GRAWE osiguranjem d.d. Sarajevo, preuzima 95% udjela u VGT osiguranju Visoko.
VGT osiguranje Visoko je zaključilo  uspješnu 2016. godinu, uz volumen premije od  ukupno 25,5 miliona KM i tržišnim udjelom od 5,72%.

Preuzimanjem VGT-a GRAWE želi proširiti svoju tržišnu poziciju u Bosni i Hercegovini.

Sa fakturisanom premijom od ukupno 32,4 miliona KM u 2016. godini GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo trenutno ima udio u tržištu od  7,26%.

Korištenjem efekata sinergije i cross-sellingpotencijala  kupovinom VGT osiguranja omogućit će se širenje tržišne pozicije GRAWE-a.
„Vrlo smo sretni što možemo pozdraviti zaposlenike VGT-a u porodici GRAWE osiguranja“, raduje se OthmarEderer, generalni direktor GrazerWechselseitigeVersicherung AG. „Zajedno ćemo osigurati najbolju moguću brigu o klijentima VGT-a”, rekao je Ederer.

HalimZukić, većinski vlasnik VGT osiguranja Visoko, također uvjeren u uspješno  preuzimanje, ističe: „Ovo je veliki korak ka uređenju tržišta i jačanju industrije osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nama je veoma važno da prodaja ne dovede do gubitka kvaliteta usluge. Preuzimanjem VGT osiguranja od strane renomiranog internacionalnog osiguravajućeg koncerna, kao što je GRAWE Group, sigurni smo da će naši klijenti i u budućnosti biti u dobrim rukama.“