Press Općine Visoko: Zamjena stolarije na zgradi „Partizana“

NASTAVAK RADOVA ZAMJENE STOLARIJE NA ZGRADI „PARTIZANA“

Nakon provedenog postupka javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva Općine Visoko, krajem juna ove godine pristupilo se radovima na zamjeni postojeće/zastarjele stolarije na zgradi „Partizana“. Glavni cilj je povećanje mjera energetske efikasnosti.

Izvođač radova je firma G.D. KONSTRUKCIJE d.o.o. Mostar.

Projektom je predviđena zamjena stolarije koja će omogućiti značajno smanjenje prenosa toplote.

Ovih dana u toku je realizacija radova podijeljenih u dvije faze. Prva faza radova je okončana, a odnosi se na zamjenu stolarije sa donje strane zgrade vidljive sa šetnice na obali rijeke Fojnice.

Druga faza podrazumijeva zamjenu stolarije sa prednje strane zgrade „Partizana“, odnosno zamjenu polukružnih drvenih profila novim PVC petokomornim profilima.

Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijeđena su iz budžeta Općine Visoko za 2018. godinu i iznose 49 829, 54 KM sa PDV-om.

Završetak radova se očekuje u subotu navečer.

 

Press Općine Visoko

 

ZAMJENA STOLARIJE PARTIZAN13

 

ZAMJENA STOLARIJE PARTIZAN6

 

ZAMJENA STOLARIJE PARTIZAN17

 

ZAMJENA STOLARIJE PARTIZAN11