Press konferencija u povodu održane 5. sjednice Općinskog vijeća Visoko

U povodu 5. sjednice Općinskog vijeća Visoko koja je održana u subotu (25.02.2017.),danas je u Općini Visoko održana press konferencija na kojoj su se obratili Općinska načelnica mr.sci Amra Babić, predsjedavajući Općinskog vijeća Bajro Fejzić, zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vahid Ramić i ukratko analizirali proteklu sjednicu. 

Ovom prilikom Općinska načelnica mr. sci Amra Babić istakla je da su na 5. sjednici Općinskog vijeća Visoko usvojene sve tačke dnevnog reda i time su stvoreni preduvjeti za realizaciju odluka koje su bitne za sigurnost građana i nesmetan rad saobraćaja u Šarenim Hanovim, što će bitno uticati na urbanizaciju ovog lokaliteta i napraviti preduvjete za bolji privredni razvoj. Načelnica Babić smatra da prethodno izražena negodovanja oko predloženog rješenja Šareni Hanovi su rezultat nedovoljno poznavanje planiranog rješenja za ovo područje za koje je planirana izgradnja saobraćajnice, zatim izgradnja trotoara, izmještanje taxi-stajališta i rješenje pitanja saobraćaja u mirovanju itd. „ Zajedničkim radom i dobrom saradnjom uspjet ćemo da od Visokog napravimo bolju sredinu koju zaslužuju njeni građani“, riječi su Općinske načelnice koja se zahvalila svim vijećnicima koji predstavljaju konstruktivnu većinu i koji nestoje  da njihov rad bude efikasan i za dobrobit svih građana.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Visoko izložio je 11 tačaka dnevnog reda sa usvojenim brojem glasova i zaključcima, kako slijedi:

 1. Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Visoko – 24 glasa ZA.

 

 1. Odluka o raspisivanju izbora i načinu provođenja izbora za članove savjeta u mjesnim zajednicama općine Visoko za mandatni period 2017 – 2021. godina – 24 glasa ZA
 2. Odluka o imenovanju Komisije za sprovođenje izbora u mjesnim zajednicama općine Visoko – 24 glasa ZA.
 3. Odluka o regulisanju saobraćaja u sekundarnom centru Šareni Hanovi – općina Visoko

Sa 12 glasova ZA i 12 glasova UZDRŽAN, amandman vijećnika Emira Džafića nije dobio potrebnu većinu glasova, te Općinsko vijeće isti nije ni usvojilo.

Općinsko vijeće je sa 14 glasova ZA, 7 glasova PROTIV i 2 glasa UZDRŽAN, usvojilo Odluku o regulisanju saobraćaja u sekundarnom centru Šareni Hanovi – općina Visoko.

Uz Odluku, sa 24 glasa ZA usvojen je Zaključak o zaduženju nadležnih službi da izvrše razmjeravanje ulica u sekundarnom centru Šareni Hanovi i evidentiranje bespravnih objekata u putnom pojasu.

 1. Odluka o granicama i zonama gradskog građevinskog zemljišta i ostalog građevinskog zemljišta na području općine Visoko – 23 glasa ZA.
 2. Odluka o davanju ovlaštenja Općinskoj načelnici za zaključenje Ugovora o kupoprodaji parcele k.č.br. 2091/2 KO Gračanica – 23 glasa ZA.
 3. Izmjene i dopune Budžeta Općine Visoko za 2017. Godinu – 23 glasa ZA
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2017. Godinu – 24 glasa ZA.
 5. Informacija o stanju privrednog i opšteg kriminaliteta, bezbjednosti saobraćaja na području općine Visoko u 2016. godini

Dodatna obrazloženja dao je Fahrudin Pušina, Komandir PS Visoko.

Nakon rasprave, Općinsko vijeće Visoko je, sa 23 glasa ZA, usvojilo Informaciju o stanju privrednog i opšteg kriminaliteta, bezbjednosti saobraćaja na području općine Visoko u 2016. godini, sa zaključkom da Općinsko vijeće uputi zahtjev Skupštini i Vladi Ze-do kantona i Kantonalnom ministarstvu za unutrašnje poslove za kadrovsko popunjavanje Policijske stanice Visoko sa područja općine Visoko, kao i izrade novog Pravilnika o sistematizaciji za Policijsku stanicu Visoko.

 1. Informacija o stanju poljoprivredne proizvodnje, realizovanim podrškama u 2016. godini i mjerama unapređenja stanja u ovoj oblasti – 22 glasa ZA.
 2. Vijećnička pitanja i inicijative

Prilikom razmatranja ove tačke dnevnog reda, Općinski vijećnici su se izjašnjavali o dostavljenim odgovorima na vijećnička pitanja i inicijative i postavili novih 9 vijećničkih pitanja i uputili 11 vijećničkih inicijativa.

 

5. Sjednica Općinskog vijeća Visoko završena je u 16:00 sati.

 

Zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Visoko, Vahid Ramić u vezi održane sjednice Općinskog vijeća istakao je sljedeće: „Na 5. sjednici Općinskog vijeća Visoko najviše pažnje izazvala je 4. tačka dnevnog reda Odluka o regulisanju saobraćaja u sekundarnom centru Šareni Hanovi – općina Visoko, koja je pokrenuta u 2014. godini i nije usvojena. Zatim, Klub SBB-a je pokrenuo istu inicijativu u 2015. godini koja je i usvojena. U protekloj 2016. godini urađen je idejni projekat od strane stručnih lica, ali ponovo nije usvojen. Nakon toga provedena je javna rasprava gdje su mještani i privredni subjekti Šarenih Hanova zahtijevali rješenje ovog problema. Uvažavajući primjedbe građana i privrednih subjekata Općinska načelnica sa projektantom, službama i nekoliko općinskih vijećnika je izašla na teren i pronašli su rješenje kako bi se udovoljilo svim zahtjevima. To rješenje se očituje u ulici iza džamije Šareni Hanovi, gdje će iza džamije biti osposobljen kružni tok saobraćaja. Primjena ovog projekta u budućnosti će sigurno poboljišati sigurnost u saobraćaju. Do konačne implementacije projekta će doći kada se ispune svi preduvjeti projekta. Ova sjednica Općinskog vijeća je potvrdila konstruktivnu vijećničku podršku izvršnoj vlasti, a koju čine: Nezavisna lista, SBB, A-SDA, DF i BPS.“

Press Općine Visoko