Press konferencija u povodu 4. sjednice Općinskog vijeća

Jučer je, 06.02.2017. god, u Velikoj sali održana press konferencija povodom završene 4. sjednice Općinskog vijeća Visoko. Na press konferenciji obratili su se Općinska načelnica mr.sci. Amra Babić, predsjedavajući Općinskog vijeća Bajro Fejzić i zamjenik predsjedavajućeg OV Vahid Ramić.
Sekretar Općinskog vijeća Zekija Omerbegović uputila je nekoliko uvodnih riječi i dala smjernice o press konfrenciji koja će postati praksa u narednom periodu nakon održane sjednice Općinskog vijeća. Predsjedavajući Općinskog vijeća Bajro Fejzić naveo je tačke dnevnog reda sa 4. sjednice Općinskog vijeća, a zamjenik predsjedavajućeg OV Vahid Ramić dodao je: „Protekla sjednica Općinskog vijeća Visoko je veoma bitna za razvoj općine Visoko. Većinu tačaka dnevnog reda Općinsko vijeće je usvojilo jednoglasno. Vijećnici koji su podržali usvajanje ovih tački bili su: osam Nezavisnih, tri A-SDA, dva SBB, dva SDP, jedan BPS i jedan DF. Usvojeni su veoma bitni dokumenti za razvoj naše općine, kao što je: Urbanistički plan za urbano područje općine Visoko, Regulacioni plan poslovne zone Ozrakovići, Odluke o visini naknade za članove upravnih i nadzornih odbora, kao i zaštita objekata od velikog kulturno-historijskog značaja. Ovo Općinsko vijeće ostaje opredijeljeno da i dalje kroz zakonodavne akte stvara bolji ambijent naše općine i veoma je važno da imamo konsenzus svih vijećnika i političkih aktera“.


Press Općine Visoko

visoko.gov.ba