Premijera kratkog filma “Ambis” Suada Hadžimehanovića

PREMIJERA KRATKOG FILMA „Ambis“

Ambis znači provalija, propast, i ja sam htio u ovom filmu, kroz apstraktan način prikazati propast jednog mladog čovjeka. I nadam se da sam u tome uspio, te da je film zadovoljio publiku i kritiku.

Film Suada Hadžimehanovića.
Glavni glumac: Irfan Ribić
Statisti: Ahmed Ćosović, Armin Numanović, Meliha Hodžić, Inda Rajkić, Damir Dilber, Aldin Begović, Arnela Hindija, Amar Salčinović, Emin Efendira, Šejla Alihodžić, Mustafa Ćosović, Dženan Srhinjaković, Emrah Babić, Kasim Avdagić, Kelim Kriještorac, Abdulah Hadžimehanović, Abedin Burić, Medžid Jolić, Kemal Šhinović i Mustafa Mujdagić.
Muzika: Malik Kurt
Zahvaljujemo se: Esad Zečević, Malik Kurt, Dženan Medanović, Armin Numanović, Jusuf Hadžimehanović i Edvin Ališanović.

https://youtu.be/wG2-FeWs3rU