Premijer Mirza Ganić: Vlada želi optimizirati poslovne procese kroz digitalizaciju javne uprave

GANIĆ: VLADA ŽELI OPTIMIZIRATI POSLOVNE PROCESE KROZ DIGITALIZACIJU JAVNE UPRAVE

Predstavnici firme “E-arhiva” iz Sarajeva održali su za članove Vlade Zeničko-dobojskog kantona prezentaciju softverskog sistema “Hermes”. Radi se o jedinstvenom integralnom informacionom sistemu organiziranom modularno, sa oko 150 pojedinačnih rješenja kojim su obuhvaćeni svi segmenti poslovanja javne uprave, između ostaloga, od pisarnice, rada organa uprave, praćenja poticaja, kadrovske evidencije, do komunikacije sa građanima i mobilnih aplikacija.

“Sistem javne uprave u kantonalnim organima ZDK-a je spor i nedovoljno razvijen. Ova vlada treba da bude prepoznata po digitalizaciji koja će štedjeti vrijeme i poboljšati proces rada. Od optimizacije poslovnih procesa koristi će imati i građani i mi kao institucija, a napraviti će i određene uštede”, kazao je premijer Mirza Ganić.

U toku je implementacija ovog softverskog rješenja u Kantonu Sarajevo, a od ranije se primjenjuje u još nekim administrativnim područjima u BiH, te Srbiji i Crnoj Gori. Iskustva sa sličnim informacionim sistemima su itekako pozitivna jer su procesi transparentni, odvijaju se u digitalnom okruženju, omogućuje lako praćenje predmeta, nema mogućnosti gubljenja dokumenata, riješeno je pitanje arhive, kao i sva druga pitanja važna za kancelarijsko poslovanje.

“Optimizaciju poslovnih procesa nije moguće postići bez dobrih softverskih alata. Spremni smo prihvatiti sva rješenja koja su se u praksi pokazala uspješnim i integrisati u svoje procese, tako da ćemo kao vlada u narednom periodu donijeti odluku o budućem pravcu djelovanja”, kazao je premijer ZDK.

Press služba ZDK