Preliminarna lista stipendija za 2019/20. godinu

Obavještavamo javnost da je objavljena Preliminarna lista kandidata koji su aplicirali na konkurs za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2019/20. godinu.

Nezadovoljni kandidati mogu podnijeti zahtjev za preispitivanje preliminarne liste u roku 8 dana od dana objave liste.

Prilog: Preliminarna lista 

Služba za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu