Preliminarna lista stipendija za 2018/19. godinu

Obavještavamo javnost da je objavljena Preliminarna lista kandidata koji su aplicirali na konkurs za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2018/19. godinu.

Nezadovoljni kandidati mogu podnijeti zahtjev za preispitivanje preliminarne liste u roku 8 dana od dana objave liste.

Prilog: Preliminarna lista 

Press Općine Visoko