Prelaskom na zimsko računanje vremena mijenja se i tarifa naplate električne energije

816
alt

Prelaskom na zimsko računanje vremena, u noći sa 27. na 28. oktobar ove godine, dolazi i do promjene u primjeni viših i nižih dnevnih tarifnih stavova (period kada je tzv. jeftinija i skuplja električna energija).Za domaćinstva koja posjeduju dvotarifna brojila, električna energija utrošena radnim danima i subotom u periodima od 13.00 do 16.00 i od 22.00 do 07.00 sati obračunavat će se prema nižoj tarifi (NT). Nedjeljom se za ovu kategoriju potrošnje, niža tarifa primjenjuje cijeli dan. Za ostale kupce JP EPBiH (kupci koji električnu energiju preuzimaju na 110 kV naponu i više, kupci koji električnu energiju preuzimaju na 35 i 10 (20) kV naponu, te ostala potrošnja na 0,4 kV naponu i javna rasvjeta na 0,4 kV naponu ) električna energija utrošena radnim danima u periodu od 22.00 do 07.00 sati obračunavat će se prema nižoj tarifi (NT). Za ovu kategoriju potrošnje, niža tarifa se primjenjuje subotom i nedjeljom cijeli dan.

Komentari

komentara