Preferencijalni tretman domaćeg bit će povećan na 30 posto

Vijeće ministara BiH početkom naredne sedmice razmatraće, na inicijativu RS i Federacije BiH, odluku o preferencijalnom tretmanu domaćeg u iznosu od 30% kao hitan odgovor i pomoć privredi u BiH, a koja će važiti najmanje godinu dana.

Ovo je rečeno prilikom sastanka predsjedavajućeg Vijeća ministara Zorana Tegeltija i predsjednikaVlade Republike Srpske Radovana Viškovića i premijera Federacije BiH Fadila Novalića o trenutnoj zdravstveno-epidemiološkoj i ekonomskoj situaciji u BiH u kontekstu preduzimanja neophodnih socio-ekonomskih mjera kao odgovora na krizu nastalu usljed pandemije virusa korona.

Pojedine kompanije već su se obraćale Savjetu ministara BiH skrećući pažnju da ističe Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg i traživši donošenje nove odluke kojom bi preferencijalni tretman domaćeg bio povećan sa sadašnjih 5 na 50 posto.

Na sastanku premijera je također dogovoreno da će Vijeće ministara razmatrati izmjenu Odluke o posebnim uslovima za ulazak stranaca u BiH, kojom će biti odobren ulazak stanaca koji u svrhu realizacije poslovnih aktivnosti sa domaćim kompanijama imaju potrebu da putuju u BiH (proizvodne aktivnosti, realizacije remonta, prijem i odobravanje proizvoda za izvoz i dr.), uz propisivanje i poštovanje posebnih zdravstveno-epidemioloških procedura za ovakve slučajeve od strane nadležnih institucija.