Predstavljamo novoizabrane vijećnike Općinskog vijeća Visoko

2154
vijećnici

Nakon potvrđenih izbornih rezultata, dosta nepoznanica je rješeno. Poznato je ime nove načelnice, kao i imena novih vijećnika koji su dobili mandate u Općinskom vijeću Visoko. Iako je predizborna kampanja ponudila dosta činjenica, biografije i zanimljive detalje o kandidatima za vijeće, opet je ostalo dosta toga nedorečeno. A mora se uzeti u obzir i da je dosta građanstva (glasača) imalo potpuno indiferentan odnos prema samoj predizbornoj kampanji, te svjesno ignoriralo sve rečeno, napisano tokom kampanje, te su danas u potpunom mraku po pitanju biografija novoizabranih vijećnika.

Naravno da prava analiza njihovog rada kao vijećnika dolazi tek za četiri godine, ali na ovaj način ćemo pokušati dati neke osnovne crte iz njihovih biografija i tako visočki elektorat još jednom podsjetiti koja je to birao da nas predstavlja u vijeću naredne četiri godine. Stoga predstavljamo novoizabrane vijećnike po redoslijedu kakav je na zvaničnim rezultatima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

Stranka demokratske akcije (SDA) – 6429 glasova

mt_ignore: vijećniciOMANOVIĆ MIRZA (1438 glasova)

Rođen je 1981. godine u Sarajevu. Osnovno i srednje obrazovanje završava u Visokom. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, gdje je trenutno i student postdiplomskog studija. Zaposlen je u IGM d.o.o Visoko gdje obnaša funkciju izvršnog direktora.

Potpredsjednik je SDA Visoko. Kao nosilac liste Stranke demokratske akcije za Lokalne izbore 2012. godine osvaja najveći broj glasova unutar liste SDA i mandat vijećnika.

mt_ignore: vijećniciHALILOVIĆ DŽEMIL (1438 glasova)

Rođen je 1973. godine u Visokom. Osnovno i srednje obrazovanje završava u Visokom. Trenutno je zaposlen u Prevent d.o.o Visoko gdje obnaša funkciju rukovodioca sektora za proizvodnju.

U SDA OO Visoko obnaša funkciju člana Izvršnog odbora, a na listi za Lokalne izbore 2012. godine nalazio se pod rednim brojem 12, te završio kao drugoplasirani sa jednakim brojem glasova kao i nosilac liste Mirza Omanović.

mt_ignore: vijećniciSUŠA NUSRET (1166 glasova)

Rođen 1976. godine u Visokom. Osnovno obrazovanje završava u Visokom, a srenje u Kaknju i Visokom. Diplomirao je na Fakultetu Islamskih nauka i Arapskog jezika u Kairu. Trenutno je zaposlen u Suša Commerce d.o.o gdje obnaša funkciju rukuvodioca finansija.

Na listi Stranke demokratske akcije za Lokalne izbore 2012. godine nalazio se pod rendim brojem 3, te sa 1166 glasova osvojio vijećnićki mandat.

mt_ignore: vijećniciGANIĆ MIRZA (1139 glasova)

Rođen je 1981. godine u Sarajevu. Osnovno i srednje obrazovanje završava u Visokom. Diplomirao je na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu, gdje je trenutno i student postdiplomskog studija. Trenutno je zaposlen u BH Telecom centru Visoko gdje obnaša funkciju rukovodioca.

U Stranci demokratske akcije Visoko obnaša funkciju člana Izvršnog odbora. Na listi za Lokalne izbore 2012 godine pojavljuje se kao aktuelni vijećnik, pod rednim brojem 11.

mt_ignore: vijećniciOMANOVIĆ DINKA (1027 glasova)

Rođena je 1973. godine u Sarajevu. Osnovno i srednje obrazovanje završava u Visokom. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, gdje je trenutno i student postdiplomskog studija. Trenutno je zaposlena u Općini Visoko gdje obnaša dužnost menadžera centra za pružanje usluga građanima.

Predsjednica je Asocijacije žena SDA Visoko. Na listi za Lokalne izbore 2012. godine, kao aktualna vijećnica, nalazila se pod rednim brojem 10.

mt_ignore: vijećniciZUKAN SULEJMEN (862 glasa)

Rođen je 1968. godine u Visokom. Osnovno obrazovanje završava u Visokom, a srednje u Njemačkoj. Trenutno je zaposlen u poljoprivrednom gazdinstvu gdje obnaša dužnost rukovodioca.

Na listi SDA Visoko za Lokalne izbore 2012. godine nalazio se pod rednim brojem 24, te je sa 862 glasa završio kao šestoplasirani i osvojio mandat vijećnika.

mt_ignore: vijećniciIHTIJAREVIĆ FARUK (823 glasa)

Rođen je 1976. godine u Visokom. Osnvno i srednje obrazovanje završava u Visokom. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Kiseljaku. Dugodišnji je sportski radnik, i tokom svoje karijere igrao je za mnoge nogometne klubove, ali i za mladu nogometnu A selekciju Bosne i Hercegovine.

Na listi SDA Visoko za Lokalne izbore 2012 godine, nalazio se pod rednim brojem 15, te sa 823 glasa osvaja mandat vijećnika.

mt_ignore: vijećniciSMAILAGIĆ ZIJADA (810 glasova)

Rođena je 1984. godine u Visokom. Osnovno i srednje obrazovanje završava u Visokom. Diplomirala je na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu.

Na listi Stranke demokratske akcije Visoko nalazila se pod rednim brojem 5, te sa 810 glasova završila kao osmoplasirana i jedna od 9 vijećnika iz SDA.

mt_ignore: vijećniciHINDIJA ADEM (787 glasova)

Rođen je 1978. godine u Visokom. Osnovno obrazovanje završava u Visokom, a srednje u Kaknju. Diplomirao je na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu.

Kao kandidat na listi SDA Visoko, pod rednim brojem 20 osvaja 787 glasova i mandat vijećnika.

Savez za bolju budućnost (SBB) – 2820 glasova

mt_ignore: vijećniciBEGIĆ NEVZETA (495 glasova)

Rođena je 1971. godine u Visokom. Diplomirala na Fakultetu političkih nauka i stekla zvanje profesora demokratije i ljudskih prava, kao i profesora odbrane i sigurnosti. Trenutno je zaposlena u srednjoj školi.

Kao član Saveza za bolju budućnost, izabrana je za predsjednicu Foruma žena SBB OO Visoko, a kasnije i za nosioca liste iste stranke za Lokalne izbore 2012. godine.

mt_ignore: vijećniciRAMIĆ VAHID (492 glasa)

Rođen je 1967. godine. U toku agresije na BiH, pripadnik je Armije RBIH. Trenutno obnaša funkciju direktora u preduzeću “Raming d.o.o”.

Na listi Saveza za bolju budućnost, nalazio se pod rednim brojem 2, te zavrsio drugoplasirani i tako osvojio mandat vijećnika.

mt_ignore: vijećniciNOVOKMET-HALILOVIĆ DELILA (368 glasova)

Rođena je 1986. godine. Srednje obrazovanje završila u Visokom. Dodiplomski i postdiplomski studij završava na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu.

Na listi SBB OO Visoko, nalazila se pod rednim brojem 17, te sa 368 glasova završila kao trećeplasirana i time osvojila mandat za vijećnicu.

mt_ignore: vijećniciOMANOVIĆ JASMIN (356 glasova)

Rođen je 1976. godine. Po struci je saobraćajni tehničar.Trenutno obnaša funkciju voditelja poslovnice osiguranja u Visokom.

Kao kanidat Saveza za bolju budućnost, na listi za Lokalne izbore 2012. godine, nalazio se pod rednim brojem 3, te završio četveroplasirani, kao jedan od četiri vijećnika iz reda SBB Visoko.

Stranka demokratske aktivnosti (A-SDA) – 2626 glasova

mt_ignore: vijećniciSUDŽUKA NERMIN (757. glasova)

Rođen je 1972. godine u Visokom. Osnovno i srednje obrazovanje stekao u Visokom. Vlasnik firme Ners koja upošljava 12 radnika sa područja općine Visoko.

Ovo mu je prvi put da se našao na listi neke političke stranke, te je kao nosilac liste A-SDA osvojio 757. glasova i bio prvi po broju glasova unutar liste Stranke demokratske aktivnosti.

mt_ignore: vijećniciZERDO AIDA (507 glasova)

Rođena je 1983. godine u Sarajevu. Osnovno i srednje obrazovanje stekla je u Visokom. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, smjer Socijalni rad. Trenutno je student druge godine Master studija. Zaposlena je u JU Centar za socijalni rad.

Na listi A-SDA Visoko, nalazila se pod rednim brojem 17, te završila kao drugoplasirana sa 507 osvojenih glasova.

mt_ignore: vijećniciŠPIODIĆ ELVIR (419 glasova)

Rođen je 1976. godine u Srebrenici. 2001. godine završava medresu, a 2006. polaže srednju saobraćajnu školu u Sarajevu. Trenutno je samostalni autoprevoznik. Obavlja dužnost sekretara Taekwondo kluba “Bosna”. Aktuelni potpredsjednik Mjesne zajednice Čekrekčije.

Na listi A-SDA Visoko nalazio se pod rednim brojem 19.

mt_ignore: vijećniciAHMIĆ MINELA (417 glasova)

Rođena je 1991. godine u Visokom. Završila je Turski koledž u Sarajevu, a trenutno je student Međunarodnih i javnih odnosa na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu.

Na listi svoje stranke nalazila se pod rednim brojem 20, te završila kao četveroplasirana sa 417.glasova.

Socijaldemokratska partija BIH (SDP) – 2085 glasova

mt_ignore: vijećniciHUSIĆ MUHAMED (438 glasova)

Rođen je 1977. godine u Visokom. Osnovno i srednje obrazovanje završava u Visokom. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Trenutno je zaposlen u firmi “Ekosirovina”, gdje obnaša funkciju direktora. Predsjednik je FK “Zanatlija”.

U SDPBIH OO Visoko obnaša funkciju člana Predsjedništva. Kao nosilac liste SDP za Lokalne izbore 2012. godine, osvaja 438 glasova i mandat vijećnika.

mt_ignore: vijećniciŠĆEPANOVIĆ DEJAN (394 glasa)

Rođen je 1987. godine u Visokom. Osnovno i srednje obrazovanje završava u Visokom. Student je Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

U Socijaldemokratskoj partiji Visoko obnaša funkciju predsjednika Foruma Mladih, te funkcije člana Predsjedništva i PR-a SDP OO Visoko. Na listi ove partije za Lokalne izbore 2012. godine, nalazio se pod rednim brojem 7, te sa 394 osvojena glasa završio kao drugoplasirani.

mt_ignore: vijećniciTOMIČIĆ DALIBOR (386 glasova)

Rođen je 1986. godine u Visokom. Osnovno i srednje obrazovanje završava u Visokom. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Trenutno je zaposlen u KTK Visoko d.d. Visoko, gdje obnaša funkciju direktora Fabrike konfekcije i galanterije. Obnašao je funkciju predsjedavajućeg Općinskog vijeća Visoko u predhodnom mandatu.

Potpredsjednik je Socijaldemokratske partije OO Visoko. Na listi za Lokalne izbore 2012. godine nalazio se pod rednim brojem 3, te sa 386 glasova osvojio mandat vijećnika.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBIH) – 1436 glasova

mt_ignore: vijećniciSMAJEVIĆ IZET (494 glasa)

Rođen je 1952. godine. Doktor je tehničkih nauka. Trenutno zaposlen u Elektroprivredi BIH.

Na Lokalnim izborima 2008. godine, bio je nosilac liste SBIH, te osvnojio 465 glasova, tačno 29 glasova manje u odnosu na ove lokalne izbore. I za ove lokalne izbore na listi Stranke za Bosnu i Hercegovine se nalazi kao nositelj liste, i završava kao prvoplasirani i osvaja vijećnički mandat.

mt_ignore: vijećniciHODŽIĆ ASMIR (322 glasa)

Rođen je 1965. godine. Trenutno je zaposlen u JKP Gradska groblja Visoko, gdje obnaša funkciju direktora.

Tokom svoje političke karijere dva puta bio je kandidat za načelnika naše općine. Na listi SBIH za Lokalne izbore 2012. godine nalazio se pod rednim brojem 3, te osvojio 322 glasa i tako postao jedan od dva vijećnika iz redova ove političke stranke.

Bosanskohercegovačka partriotska stranka (BPS) – 1195 glasova

mt_ignore: vijećniciDERVIŠEVIĆ HALIM (311 glasova)

Po zanimanju učitelj. Vijećnik u predhodnom mandatu.

Kao nosilac liste za ove izbore osvojio je 311 glasova i završio kao prvoplasirani. Na lokalnim izborima 2008. godine također je bio nosilac liste, te sa 286 glasova završio prvoplasirani.

mt_ignore: vijećniciFATIĆ MIRNES (192 glasa)

Rođen je 1981. godine u Visokom. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Visokom. Po zanimanju je građevinski tehničar. Trenutno zaposlen u firmi “Prevent”. Vijećnik u predhodnom mandatu.

Na listi Bosanskohercegovačke patriotske stranke za Lokalne izbore 2012. godine nalazio se pod rednim brojem 3, te sa 192 osvojena glasa završio kao drugoplasirani, te postao jedan od dva vijećnika BPS-a Visoko.

Nezavisna lista za Visoko – 731 glas

mt_ignore: vijećniciFRLJAK ADNAN (286 glasova)

Rođen 1981. godine u Visokom. Osnivač je Omladinskog udruženja “Bedem”, gdje je obavljao i dužnost predsjednika. Tokom svog života aktivno je involviran i u sport, tačnije RK “Bosna”, gdje je određeno vrijeme igrao i za prvi tim.

Kao kandidat Nezavisne liste za Visoko, nalazio se pod rednim brojem 5, te sa 286 glasova bio prvoplasirani i tako postao jedini vijećnik Nezavisne liste za Visoko.

Komentari

komentara