Predstavljamo Muneveru Begić, dobitnicu priznanja „Zlatna značka“ UNSA

„Ishrana bazira na animalnim proizvodima je veoma aktuelna upravo zbog njenog hemijskog sastava“, kaže Begić

Znajući da prirodne nauke imaju temeljnu ulogu u bosanskohercegovačkom društvu, te da poljoprivreda kao jedna od njih obuhvata znanja o proizvodnji i preradi hrane, okolini i uticaju na sve aspekte svakodnevnog života, Munevera Begić se odlučuje za izučavanje iste. Godine 2009. upisuje dodiplomski studij na Poljoprivredno- prehrambenom fakultetu u Sarajevu na Odsjeku Prehrambene tehnologije. Ovaj studij uspješno završava u julu 2012. godine i stiče zvanje Bachelor prehrambene tehnologije. Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu 10. 11. 2012. godine, dodijeljeno joj je posebno priznanje Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu kao najboljem studentu prvog ciklusa studija Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. „Počastvovana sam što sam nositelj najvišeg priznanja Univerziteta u Sarajevu. Priznanje za mene lično predstavlja krunu rada, truda i odricanja tokom studija. Također, osvojila sam nagradu od strane Direkcije 9. Međunarodnog festivala čaja i ljekovitog bilja TEA FEST i Fostering Agricultural Markets Activity (FARMA) za najbolji prijedlog na temu ‘Novi način upotrebe čaja’”, kaže na početku razgovora Begić.

Autorica naučnih radova

Titulu magistra prehrambene tehnologije stiče 2014. godine. Do tada je objavila, kao autor i koautor, četiri naučna rada. Bila je uključena u realizaciju projekta “Antioxidant activity and stability of bioactive components during processing of certain raw materials of plant origin in B&H“ koji se realizirao u saradnji norveške vlade i zemalja Zapadnog Balkana, u okviru kojeg je realizovan i njen master rad pod nazivom „Uticaj fizičkih karakteristika zrna na hemijske parametre integralnog brašna“. Tokom master studij bila je angažovana kao demonstrator na grupi predmeta iz oblasti tehnologije proizvoda biljnog porijekla na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Trenutno je zaposlena na Poljoprivredno- prehrambenom fakultetu na Katedri za tehnologije proizvoda animalnog porijekla, gdje se nastavila usavršavanje te je student doktorskog studija na Odsjeku Prehrambene tehnologije. „Smatram da je izučavanje ovih tehnologija jako bitno jer smo svjesni da je trend povećavanja broja mljekarskih i mesnih industrija itekako prisutan. Također, svjedoci smo da je ishrana aktuelna tema svakodnevno, te da se ishrana bazira na animalnim proizvodima upravo zbog njihovog hemijskog sastava. Tehnologija proizvodnje u Evropi i svijetu je na veoma visokom nivou, te je bitno pratiti njihove inovacije kako ne bi zaostajali. Bitna je stalna komunikacija fakulteta sa proizvođačima i prerađivačima hrane animalnog porijekla kako bi im se na vrijeme ukazalo na unapređenje u okviru ove industrije na evropskom i svjetskom nivou“, ističe Begić.

Učešće u naučno – istraživačkom radu

Navodi kako je zadovoljna saradnjom s profesorima na Katedri, kao i interakcijom s studentima. Razvoj Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, kao najstarije svjetovne visokoškolske institucije u Bosni i Hercegovini u budućnosti vidi u stalnom usponu. „Smatram da će u budućnosti i dalje imati posebno i značajno mjesto u visokoškolskom i naučnom sistemu, te da će i dalje širiti svoje partnerske odnose sa prestižnim institucijama kako u BiH, tako i u regionu i svijetu. Svoju karijeru u budućnosti vidim u daljem usavršavanju i aktivnom učešću u naučno-istraživačkom radu“, kaže za kraj Begić.

Centar Litteratus – Hazim Okanović

litteratus.co.ba